Naslovnica ILIJAŠ Korištenje vodnog potencijala rijeke Misoče

Korištenje vodnog potencijala rijeke Misoče

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Općinski načelnik g. Akif Fazlić i Pomoćnica Općinskog načelnika u Službi za privredu, finansije i investicije g. Merima Osmanović, danas su održali sastanak s predstavnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, JP Agencije za vodno područje rijeke Save, predstavnicima Općina Vareš i Breza i direktoricom JKP “Vodostan” Ilijaš,  na temu korištenje vodnog potencijala rijeke Misoče. 

Sastanak je održan na bazi Zaključka Općinskog vijeća Ilijaš, sa decembarske sjednice, kojim se zadužuje Općinski načelnik da pokrene aktivnosti prema nadležnim institucijama oko iznalaženja rješenja zahvatanja vode iz slivnog područja rijeke Misoče, u cilju obezbjeđenja dovoljnih količina vode za nesmetano vodosnadbijevanje građana.

Posljednjih godina je intenzivirano zahvatanje izvorišta vode na područjima općina Vareš i Breza, uzvodno od vodozahvata gradskog vodovoda Ilijaš, koja čini slivno područje rijeke Misoče, što utječe na značajno smanjenje kapaciteta i izdašnosti rijeke.
Izgradnjom vodozahvata na rijeci Misoči, uzvodno od postojećeg vodozahvata, ugroženo je redovno vodosnadbijevanje stanovnika Općine Ilijaš u ljetnom periodu i u mjesecima sa minimalnim proticajima.

Na sastanku je razmatran sadašnji način korištenja vodnog potencijala rijeke Misoče na cijelom slivnom području, novi način upravljanja i zaštita vodnog potencijala rijeke Misoče u narednom periodu i problematika vodosnadbijevanja na području općina Ilijaš, Breza i Vareš.
Prema riječima Općinskog načelnika g. Akifa Fazlića danas je predloženo formiranje interresorne grupe koja treba da uradi projektni zadatak za izradu studije koja treba da definiše dugoročno upravljanje vodnim resursima na području Općina Ilijaš, Vareš i Breze, kroz koju treba prije svega zaštititi ove vodne potencijale, riješiti način upravljanja vodnim potencijalima kako bi vodosnadbijevanje građana na ovim općinama bilo sigurnije i dugoročno.

ugovor 053“Za rješavanje ovog pitanja trebat će dosta vremena i finansijskih sredstava ali bitno je da dođemo do studije koja će definisati prije svega kratkoročne pa onda i dugoročne zadatke koje nam predstoje. Kada su u pitanju kratkoročni zadaci, procijenili smo da se oni mogu finansirati iz lokalnih i kantonalnih budžeta, dok je za dugoročne ciljeve neophodno  aplicirati prema većim fondovima ili težiti ka kreditnim zaduženjima, o čemu je još uvijek rano govoriti”, rekao je Općinski načelnik.

G. Nedžad Mekić, predstavnik Ministarstva privrede Kantona Sarajevo istakao je relevantnost ovog problema. “Radna grupa će u narednom periodu imati sastanke na kojim će se detaljno raspravljati o problemu vodosnadbijevanja, problemu odvodnje voda, prečišćavanja voda, otpada voda i upravljanje sllivom rijeke Misoče na zakonit način. Ovo je veoma složena problematika koja iziskuje uključivanje struke i svih relevantnih institucija”.

Na sastanku je dogovoreno da se u narednom periodu snimi postojeće stanje, napravi projektni zadatak za studiju, te će jedna od relevantnih institucija načiniti tu studiju koja treba da definiše rješavanje ovog problema.

Autor: Adha Masnopita