Naslovnica ILIJAŠ Anketa: Zadovoljstvo građana uslugama koje su u nadležnosti JLS u oblasti zaštite...

Anketa: Zadovoljstvo građana uslugama koje su u nadležnosti JLS u oblasti zaštite okoliša

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Anketiranje građana i građanki Općine Ilijaš se provodi kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansiraju Vlade: Švicarske, Švedske i Češka Razvojna Agencija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS), u cilju procjene stepena zadovoljstva građana i građanki uslugama koje su u nadležnosti JLS u oblasti zaštite okoliša.

Trudeći se da proces anketiranja bude maksimalno participativan, ljubazno molimo sve građane i građanke općine Ilijaš, da uzmu učešće u ispunjavanju anketnog upitnika, dostupnog na web linku: https://forms.office.com/r/G9Vn2BejUW?origin=lprLink