Naslovnica ILIJAŠ Anketa poslovnog sektora

Anketa poslovnog sektora

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Općina Ilijaš provodi anketiranje poslovnog sektora sa ciljem da ustanovi stepen zadovoljstva poslovnog sektora uslugama općinske administracije, te da identificira prioritetna pitanja i ključne izazove sa kojim se suočava poslovni sektor. Rezultati ankete će se koristiti kako bi se poduzeli konkretni koraci na poboljšanju lokalnog poslovnog okruženja, te unaprijedila podrška Općine Ilijaš prema poslovnom sektoru.

Anketni upitnik je dostupan na web linku: https://forms.office.com/r/QCvh3ng0Fw?origin=lprLink

Anketiranje se provodi kao aktivnost unutar projekta Općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), kojeg finansiraju Vlade: Švicarske, Švedske i Češka Razvojna Agencija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS)