Naslovnica ILIJAŠ Završeno još jedno ročište u slučaju “Čemerno”

Završeno još jedno ročište u slučaju “Čemerno”

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Danas je na Sudu BiH  u slučaju Čemerno postupajući Tužilac Vladimir Simović ulagao materijalne dokaze. Za veliki broj tih dokaza su branioci imali prigovore i relevantnosti i zakonitosti. Naime, određeni broj tih dokaza se ne tiče perioda poslije 10.06.1992. godine što znači da su branioci na to prigovarali i upozorili Vijeće.

Potom je na današnjem pretresu predsjednica vijeća sudinica Minka Kreho naložila tužiocu Vladimiru Simoviću da sudu dostavi kontakt podatke kako bi sud mogao obezbijediti saslušanje jednog broj svjedoka tužilaštva putem video linka.

Advokat Ifet Feraget, koji brani optuženog Enesa Duraka, je na kraju pretresa podsjetio sud da je pismenim podneskom od 02.04.2024. godine ukazao na razloge zbog kojih sud ne bi trebao putem video linka saslušavati svjedoke koji nisu nedostupni sudu, čiji status civila je upitan i protiv kojih se vodi ili treba voditi istraga zbog postojanja sumnje da su počinili ratne zločine!

Tim povodom smo kontaktirali advokata Feragete koji nam je izjavio sljedeće:

“Tužilac Vladimir Simović je moj predložio da se putem video linka sasluša  pet svjedoka iz razloga što su isti nedostupni i nalaze se u drugoj državi! Ovaj stav tužioca Simovića sam osporio jer se ne radi o nedostupnim svjedocima nego o svjedocima koji na žive u BiH i čije prisutvo se može obezbijediti njihovim pozivanjem pred sud. Posebno sam ukazao da je tužilac Simović propustio iskoristiti mogućnost sudskog obezbjeđenje dokaza, na način da ova lica budu saslušana u vrijeme kada su se nalazila u BiH, na koji način bi i odbrana imala mogućnost da neposredno sasluša ove svjedoke.

Isto tako sam osporio apriorni stav tužioca Simovića da se radi o civilima a sve to imajući u vidu provedene dokaze i  izjave saslušanih svjedoka da su čak i ženske osoba srpske nacionalnosti na Čemernu koristile oružje a neke od njih prema tim navodima i ubile jednog ili dva vojnika, kao i što sam ukazao na navode vojnog vještaka da je komandant na Čemernu trebao iz zone borbenog rasporeda artiljerije izmjestiti sve civile i da se civili koji su uzeli učešća u borbama ne mogu smatrati civlima!

Konačno, tužilac Simović me još 2019. godine obavijestio da Tužilaštvo BiH zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, odnosno neselektivnog granatiranja Brze, Ilijaša, Visokog i opština u sastavu grada Sarajeva sa položaja VRS na Čemernu vodi istragu, zbog čega sam sudu ukazao da se „potencijalni optuženi i bjegunci od pravde“ ne mogu saslušavati kao svjedoci a pogotovo ne putem video linka!