Naslovnica BIH Uplaćene naknade korisnicima socijalne zaštite

Uplaćene naknade korisnicima socijalne zaštite

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Ministarstvo za rad, socijalnu politku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da mogu podići svoje naknade sa tekućih računa u odabranim bankama. Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo sredstva u iznosu od 1.132.290,00 KM, na ime naknada navedenim korisnicima za maj 2014. godine.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 6.265 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, te naknade za osposobljavanje za život i rad.