Naslovnica BIH Tradicionalno pravljenje ašure: Jelo s lješnjacima, rižom, sjemenkama, bademima, jabukama…

Tradicionalno pravljenje ašure: Jelo s lješnjacima, rižom, sjemenkama, bademima, jabukama…

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Deseti dan mjeseca muharrema, koji je prvi mjesec hidžretske godine, obilježava se kao Dan ašure. Tog dana ili nekoliko dana prije, muslimani koji obilježavaju Dan ašure prave posebno jelo nazvano “ašura” koje je nalik kompotu, a ime je nastalo od arapske riječi ‘ašere’ što u prijevodu znači deset.

Pravljenje ašure datira još od vremena poslanika Nuha koji je životinje i ljude prvi put nakon općeg potopa nahranio jelom koje je izgledalo kao jedna vrsta kompota u kojem su sastavljene tada preostale vrste žitarica, voća i povrća. Budući da sastojci ašure nisu spomenuti u Kur’anu, prema usmenoj predaji, jelo mora imati najmanje tri sastojka, dodajući druge prema želji i mogućnostima, a potrebno je voditi računa da broj namirnica bude neparan.

Prema hadisima Allahovog Poslanika a.s. to je dan u kojem je, Allahovom voljom okončano egipatsko robovanje Israelićana, i vođeni Musaom a.s. prešli su Crveno More i našli svoj spas na Sinaju. Tom prilikom Musa a.s. i njegovi sljedbenici sedždom Allahu Uzvišenom i postom zahvališe se Allahu. Također, dana Desetog muharrema, nakon duge plovidbe uzavrelim morima, naš praotac Nuh a.s., na izmaku snaga, pristade svojom lađom na brdu Džudijj. Nuh a.s. sa sljedbenicima učini sedždu i isposti Dan ašure. (Ahmed, Buhari)

Još se po nekim izvorima spominju, vezano uz Deseti muharrem, oprost Allahov dž.š. Adem a.s. nakon njegovog izgona iz Dženneta, potom povrat vida Jakub a.s., Junus a.s. spas iz utrobe ribe, Jusuf a.s. izbavljenje iz bunara u koji ga braća bjehu bacila, Ejjub a.s. se izliječio od duga i teška bolovanja, Ibrahim a.s. se u ovom danu rodio i u ovom danu vatra u koju ga je bacio Nimrud postade za njega “hladnom i spasonosnom!”(Kur’an), i dr.

 

10. muharrem, događaji;
– Ibrahim, a.s. je rođen i na taj dan je spašen iz vatre;
– Ejjub, a.s., je oslobođen svoje bolesti;
– Allah je oprostio Davudu, a.s.;
– Sulejmanu, a.s., je povratio vlast;
– velika morska riba je Junusa, a.s., izbacila na obalu;
– Ja kubu, a.s. vraćen je vid koji je izgubio plačući za sinom Jusufom;
– Jusuf, a.s., je izbavljen iz dubokog bunara u koji su ga bila bacila njegova zavidna braća;
– Isa, a.s., rodio se na dan Ašure;
– Musa, a.s., je sa Izraelićanima sigurno prešao raspolovljeno more i tako se sa svojim narodom spasio faraonskog ropstva;
– Allah dž.š. je zbog neposlušnosti uništio Hudov, Šuajbov i Lutov narod, a njih spasio na taj dan.