Naslovnica Nema kategorije Spisak učenika i studenata u stanju socijalne potrebe koji su ostvarili pravo...

Spisak učenika i studenata u stanju socijalne potrebe koji su ostvarili pravo na stipendiju Općine Ilijaš u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na osnovu člana 107. Statuta općine Ilijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 20/09-prečišćeni tekst i 46/18), člana 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 2/16-prečišćeni tekst, 40/21, 50/22 i 43/23) i prijedloga Komisije za provođenje konkursa za izbor učenika i studenata u stanju socijalne potrebe, korisnika općinske stipendije u školskoj 2023/2024. godini, Općinski načelnik donosi ODLUKU o stipendiranju učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2023/2024.godini.

Nezadovoljni učesnik Konkursa za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini, objavljenom u dnevnim novimama “Oslobođenje”, dana 20.11.2023. godine može podnijeti prigovor za zaštitu svojih prava Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima izbora korisnika stipendije Općine Ilijaš za školsku/akademsku 2023/2024. godinu.

Obavještavaju se učenici i studenti kojima je dodijeljena stipendija Općine Ilijaš u školskoj/akademskoj 2023/2024. godini, ukoliko su dobitnici stipendije od nekog drugog Fonda, organizacije ili institucije, da su dužni dostaviti Izjavu o prihvatanju druge stipendije ili Izjavu o odricanju od stipendije Općine Ilijaš, do 02.02.2024.godine.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica (kancelarija broj 31) ili putem telefona: 033/580-690.

U školskoj/akademskoj 2023/2024. godini stipendirat će se sljedeći učenici i studenti u stanju socijalne potrebe, tabelarno kako slijedi: Ovdje