Naslovnica BIH Skupština KS podržala Inicijativu za isplatu razlike novca mladima za rješavanje stambenog...

Skupština KS podržala Inicijativu za isplatu razlike novca mladima za rješavanje stambenog pitanja

Skupština KS. Fena
Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo podržali su Inicijativu kojom se nalaže Vladi KS da se izdvoji blizu 5,5 miliona KM za isplatu razlike iznosa pojedinačne subvencije u visini od 10.000 KM za rješavanje stambenog pitanja mladih iz 2023. godine. 

Riječ je o konkursu na koji su se mladi prijavili prošle godine, a koji su umjesto iznosa od 10.000 KM dobili samo 4.800 KM.

Mladi su bili razočarani, a organizirali su i proteste.

Bivši ministar komunalne privrede i infrastrukture KS Almir Bečarević, kreator javnog poziva, kazao je da je novac za veći iznos postojao, ali da je samo stvar dobre volje i raspodjele.

– Vlada KS je detaljno bila upoznata da će nedostajati novca i sada sve bacati na politički teren pokazuje svo neiskustvo resornog ministra, jer sa ovim nema veze politika već (ne)sposobnost da ispunite jednostavno obećanje dato mladima – kazao je tada Bečarević.

Skupština KS je na sjednici dala saglasnost za osnivanje Srednjoškolskog medicinskog centra “Evropski medicinski koledž” u Sarajevu.

Također, data je saglasnost Ministarstvu zdravstva KS da donira sanitetsko vozilo s pratećom opremom Zdravstvenoj ustanovi Ambulanta za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju “EMMAUS” Srebrenica u vrijednosti od 137.000 KM.

Zastupnici Skupštine KS donijeli su i Odluku o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide sa područja KS.

Prošireni obim prava odnosi se i na korištenje ortopedskih pomagala, lijekova i drugo, da ukoliko lično ne mogu, da zahtjev mogu podnijeti članovi domaćinstva ili ovlaštena zdravstvena institucija.

Također, jednom godišnje su RVI mogli dobiti jedan par ortopedskih cipela, a ovim dopunama dozvoljeno im je da mogu poslati zahtjev za dva para godišnje.

(avaz.ba)