Naslovnica BIH Policajci u FBiH prijete protestima i štrajkom, žele bolje uvjete i veća...

Policajci u FBiH prijete protestima i štrajkom, žele bolje uvjete i veća prava

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Savez sindikata policije i uposlenika u ministarstvima unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao reprezentativni sindikat za područje poslova javnog reda i sigurnosti na teriroriji FBiH, u prostorijama Federalnog MUP-a održao je sjednicu Upravnog odbora Saveza pri čemu su članice Saveza ukazale na problematiku u radu i sindikalnom djelovanju.

S obzirom na prioritete u rješavanju, Savez je jednoglasno usvojio nekoliko zaključaka od kojih izdvajaju:

– Pitanje učešća Saveza putem njene članice u pregovorima za izradu nacrta Kolektivnog ugovora za uposlene u FMUP-u i FUP-u mora se urgentno riješiti. U vezi s tim će biti upućena urgencija Vladi FBiH i Federalnom MUP-u, sa naznakom i mogućnosti poduzimanja radikalnijih mjera u vidu protestnih okupljanja i eventualnog štrajka.

– Da se pokrene inicijativa za izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima FBiH u dijelu koji se odnosi na penzionisanje policijskih službenika – invalida rada II kategorije, koji su zbog bolesti ili povrede na radu raspoređeni na poslove namještenika, a koji su bili u statusu policijskog službenika 15 ili više godina.

Kako se navodi u saopćenju Saveza koje potpisuje predsjednik Dragan Škulj, sve aktivnosti Saveza usmjerene su na poboljšanje materijalno-finansijskih, radno-pravnih i socio-ekonomskih prava uposlenika ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH.