Naslovnica ILIJAŠ Općinu Ilijaš posjetio direktor Službe za zapošlavanje KS g. Igor Kamočaji

Općinu Ilijaš posjetio direktor Službe za zapošlavanje KS g. Igor Kamočaji

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Općinski načelnik g. Akif Fazlić održao je inicijalni sastanak sa direktorom JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, g. Igorom Kamočajiom, šefom poslovnice Službe za zapošljavanje Ilijaš, g. Nožić Dženanom, i saradnicima Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. 

Cilj posjete je realizacija Programa za zapošljavanje Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo kojim će se unaprijediti tržište rada, uticati na smanjenje nezaposlenosti, obezbijediti potrebni kadrovi u skladu sa zahtjevima poslodavaca ili planovima razvoja privrede. 

Direktor Službe g. Kamočaji je istakao da “Služba želi biti aktivan učesnik u kreiranju tržišta rada u Kantonu Sarajevo kao posrednik između ponude i potražnje radne snage, odnosno servis s jedne strane nezaposlenim osobama i poslodavcima s druge strane. Ovim Programom želimo uticati na smanjenje nezaposlenosti na području Općine Ilijaš”.

Općinski načelnik g. Akif Fazlić je zahvalio direktoru i saradnicima na posjeti, i čestitao Službi na ostvarenim rezultatima i istakao da: “prigradske općine Kantona Sarajevo, tj. Općina Trnovo, Hadžići, Vogošća i Ilijaš čine 75% teritorija Kantona Sarajevo i ukupno gledano s tog područja je 8,2% zaposlenih a 23 % nezaposlenih osoba na području Kantona. Općina Ilijaš je trenutno u fazi realizacije Projekta sa SERDOM, čijom realizacijom će se poboljšati kontakt s poslodavcima, instaliranjem odgovarajućeg softvera stvorit će se direktna komunikacija nezaposlenih osoba s poslodavcima, a imat ćemo i pouzdane statističke podatke o broju nezaposlenih osoba i broju poslodavaca na području Općine. Strateški gledano, trebamo spriječiti migraciju stanovništva s područja Općine Ilijaš tako što ćemo stvoriti veći broj radnih mjesta” rekao je Općinski načelnik.

Na sastanku je bilo riječi i o rješavanju problematike prostora Službe za zapošljavanje Kantona – ispostava Ilijaš, kao i o problemima s kojim se Služba susreće u primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo i primjenom Pravilnika o evidencijama u oblasti zapošljavanja, koji kaže da osobe koje su ostvarile prihod veći od 25% prosječne plate u FBiH nisu više nezaposlene osobe i ne mogu se voditi na evidenciji Službe. Služba je uputila inicijativu za izmjenu Zakona i Pravilnika da se iznos poveća sa 25% na 40% prosječne plate FBiH, rekao je g. Kamočaji.

Ovo je samo jedan u nizu seta sastanaka koji će se održavati u narednom periodu a sve u cilju poboljšanja politike zapošljavanja.