Naslovnica Nema kategorije Održana 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održana 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U ponedjeljak 26. februara 2024. godine, održana je 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Ilijaš uz prisustvo 18 vijećnika. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Ilijaš Alma Mešić. Nakon usvojenog dnevnog reda od 12 tačaka, te vijećničkih pitanja i inicijativa usvojen je Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice i Izvještaj o realizaciji akata sa prethodne sjednice.

Na početku sjednice jednoglasno je usvojena Odluka kojom se KJKP “Rad“ d.o.o. Sarajevo, tačnije Radnoj jedinici Ilijaš prenosi u vlasništvo 1.240 PEHD posuda za selektivno prikupljanje komunalnog otpada.

Potom je jednoglasno usvojena Odluka o stavljanju van snage Poslovnika o radu Etičke komisije. Ovom Odlukom se također zadužuje Etička komisija Općinskog vijeća Ilijaš da u roku od 30 dana od dana usvanja ove Odluke, donese Poslovnik o radu Etičke komisije.

Jednoglasnu podršku dobila je Odluka o ispitivanju zadovoljstva poslovnog sektora uslugama javnog sektora u Općini Ilijaš. Anketiranje će se sprovoditi s ciljem odgovorne lokalne vlasti koja vodi računa o potrebama poslovne zajednice.

Jednoglnasno su usvojene tri Odluke kojima se utvrđuje da je od javnog interesa rekonstrukcija dijela dalekovoda u Vladajevićima i to dionice: otcjep za TS Podsokolina, otcjep za TS Šići i LR 66-R-27 otcjep za TS Šići.

Većinom glasova usvojena je Odluka o dopunama Odluke o naknadama za vršenje usluga u oblasti imovinsko-pravnih poslova.

Vijeće je jednoglasno podržalo i Rješenje iz imovinsko-pravne oblasti, kojim se utvrđuje pravo vlasništva na građevinsko zemljište.

Na samom kraju sjednice jednoglasno je usvojen Zaključak o Informaciji o rezultatima ankete o zadovoljstvu građana radom Općinskog vijeća Ilijaš. Svrha ankete bila je dobiti povratne informacije od strane građana o zadovoljstvu radom OV-a i pronalaženju adekvatnih mehanizama koje je potrebno uspostaviti u svrhu poboljšanja rada OV-a.