Naslovnica BIH KJKP “Toplane” nastavlja sa grijanjem u Kantonu Sarajevo do daljnjeg

KJKP “Toplane” nastavlja sa grijanjem u Kantonu Sarajevo do daljnjeg

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

S obzirom na to da se još uvijek nisu stekli uslovi za završetak sezone, a imajući u vidu temperature vanjskog zraka i u narednim danima, KJKP „Toplane – Sarajevo“ će nastaviti sa grijanjem u Kantonu Sarajevo.

Kako je iz Toplana pojašnjeno, Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku  korištenje toplotne energije je propisano da sezona grijanja završava nakon što se u prethodna dva uzastopna dana utvrdi srednja dnevna temperatura spoljnjeg zraka viša od 12 stepeni, a prema podacima nadležne meteorološke službe, i to najranije do 15. aprila naredne godine, a najkasnije do 15. maja.

Dnevni režim rada kotlovskih postrojenja će prvenstveno zavisiti od temperature vanjskog zraka.

Aprilski računi korisnicima će biti fakturisani u skladu sa važećim Tarifnim sistemom KJKP „Toplane-Sarajevo“.