Naslovnica ILIJAŠ Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2015. godinu

Izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2015. godinu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave (“Službene novine Federacije BiH” br. 49/06 i 51/09), člana 7., 37. i 38. Zakona o proračunima-budžetima u Federaciji BiH (‘Službene novine Federacije BiH’ br. 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), člana 55. i 104. Statuta općine Ilijaš – prečišćeni tekst (‘Službene novine Kantona Sarajevo’ br.20/09), te člana 99. i 102. Poslovnika Općinskog vijeća Ilijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 2/10), Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj XXXII sjednici održanoj 14.07.2015. godine, donijelo je:

pdfsmall

IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIJAŠ ZA 2015. GODINU