Naslovnica ILIJAŠ Intervju sa Amarom Dovadžijom, zastupnikom u Skupštini Kantona Sarajevo

Intervju sa Amarom Dovadžijom, zastupnikom u Skupštini Kantona Sarajevo

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Amar-DovadžijaZahvaljujući fantastičnom rezultatu na izborima 2014. godine , mandat u Skupštini Kantona Sarajevo, dobio je Amar Dovadžija. Stranka Demokratske akcije OO Ilijaš, uspjela je i na ovim izborima,  iz svoje općinske organizacije obezbijediti mjesto zasupnika u Skupštini KS, a zahvaljujući direktnoj volji građana. S Amarom Dovadžijom, profesorom engleskog jezika i književnosti, razgovarali smo o značaju zastupničke pozicije za građane općine Ilijaš, prioritetima i aktuelnim projektima.

 1. Šta  pozicija kantonalnog zastupnika znači za jednu općinu?

Bilo koja pozicija, ukoliko se radi časno, predano i pošteno je itekako bitna za društvo, zajednicu, pa samim tim i za općinu, a posebno pozicija kantonalnog zastupnika., pozicija sa koje se odlučuje o krucijalnim pitanjima jednog kantona, a samim tim i pitanjima općina tog kantona. Kantonalni zastupnik treba da bude produžena ruka općinskog načelnika in a taj način može itekako da doprinese razvoju i uređenju jedne općine. Mi u klubu zaista imamo jedno veliko obostrano uvažavanje i poštivanje, tako da smo mi jedan tim i niko od nas se ne osjeća kao pojedinac. Sve što radimo, radimo dogovorom, uvažavanjem svakog u istoj mjeri.

2. Iako je kratak vremenski period od preuzimanja mandata, da li je do sada bilo inicijativa vezanih za Ilijaš i koliko možete da utičete na donošenje odluka kao pojedinac?

Vidite, sve povjerene obaveze gledam da izvršavam časno i pošteno, onako kako mi to i dragi Bog nalaže, vezano za preuzete obaveze. Inicijativa vezanih za Oćinu Ilijaš još nije bilo. U suštini, ja gledam na inicijativu kao priliku za publicitet, da vas “vide”, ukoliko nemate namjeru da istrajete u istoj. Mislim da se dosta stvari, ukoliko ima volje, može uraditi i bez inicijative, naravno ukoliko postoji dobra saradnja sa općinskim strukturama. Kao primjer ću vam navesti nedavnu donaciju stolica za tribinu na Gradskom stadionu, koju sam realizovao bez inicijative, a tu su još neki projekti na kojima radim u saradnji sa direktorima pojedinih javnih ustanova.

3. Da li ste zadovoljni trenutnim stanjem u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, položajem mladih? Šta se može poboljšati u tim oblastima i na čemu ćete konrektno Vi raditi?

Znate, ja uvijek prije svega gledam da budem samokritičan. Uzimajući u obzir da Kantonalno ministarsvo Obrazovanja, nauke i mladih jedan dug period nije imalo svog ministra, mislim da je stanje u obrazovanju ipak zadovoljavajuće, ukoliko gledamo u globalu. A nadati se još boljim danima, jer kao što vidimo ministar Elvir Kazazović je već pokrenuo neke projekte koji najavljuju bolje vrijeme u obrazovanju.

Kultura i sport. Mislim da bi vlasti, kako lokalne, tako i kantonalne trebale da povete više pažnje i da izdvoje više sredstava za razvoj pomenutih. Ono što se trenutno izdvaja iz budžetskih sredstava je minimum i treba iznaći rješenje da se to poveća. Ja kao jedinka bez saradnje sa predsjednicima klubova i udruženja zaista ne mogu toliko doprinijeti i ono što je, hajmo reći zanimljivo, a ujedno ruku i žalosno, jeste da me još niko nije kontaktirao, da je aplicirao neki projekat i da zajednički idemo u realizaciju istog. Vjerovatno je svima dobro.

4. Koji su aktuelni projekti na kojima radite?

Kao što rekoh, projekte treba da prave direktori javnih ustanova, preduzeća, predsjednici sportskih udruženja, općinske službe, itd. I onda da zajedničkim snagama krenemo u realizaciju istih.

Trenutno za šta se ja zalažem jeste postavljanje usporivača brzine, tj. Ležečih policajaca u saradnji sa Ministrom Saobraćaja KS i direktorom Direkcije za ceste KS. Također, u saradnji sa direktorom OŠ “Srednje” pokušat ćemo realizovati projekat utopljavanja pomenute škole. Jedan od projekata za koji ću se zalagati jeste rekonstrukcija i obnova prostorija na Gradskom stadionu, tj, stadionu NK Ilijaš.

5. Koliko ste optimistični da ćete uspjeti u pogledu zacrtanih ciljeva u toku trajanja mandata?

Što se toga tiče, ja inače imam jednu parolu, “ Želi ono što možeš imati, pa ćeš imati sve što želiš”.

6. Vaša poruka  mladim ljudima?

Poruka mladima, sve što možete uraditi danas ne ostavljajte za sutra. Aktivno se uključite u sve segmente života, vjerske, naučne, kulturne, a naravno i one političke, jer ako se vi ne budete bavili politikom onda će se politika baviti vama. Oslonite se na dragog Boga i nikada ne potcjenjujte sebe.

BIOGRAFIJA

Amar Dovadžija, rođen 04.07.1983. u selu Kamenica-Crna Rijeka, od majke Zlatke i babe Ahmeda. Srednja stručna sprema Medresa “Osman –ef. Redžović”, Visoko. Profesor Engleskoj jezika i književnosti, titulu stekao na Univerzitetu “Al-Azhar”, Kairo, egipat. Oženjen, otac dvije kčerkice. Obnašao funkciju općinskog vjećnika u period od 2012.-2014. godine. 

Intervju uradila: Alma Omerović /radioilijas.ba