Naslovnica BIH Izazovi i potencijali: Pad broja proizvođača malina u Visokom, uzgoj jagoda u...

Izazovi i potencijali: Pad broja proizvođača malina u Visokom, uzgoj jagoda u porastu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na području grada Visoko primjetan je ponovni trend pada broja novih proizvođača malina i zasada, što je rezultat ponovnog pada cijene na tržištu. Prema posljednjim podacima iz Registra poljoprivrednih proizvođača, trenutno na teritoriji grada Visoko ima oko 250 proizvođača malina. Iako ovaj sektor bilježi pad, uzgoj jagoda se širi i postaje sve značajniji.

Piše: Naim K. // Visoko.co.ba

Uzgoj jagoda u Visokom je organizovan u zatvorenim prostorima i na otvorenom plantažnom sistemu, a svake godine bilježi porast u površinama pod zasadom. Na području Donjeg i Gornjeg Moštra jagode se uzgajaju sezonski u plastenicima, dok su plantaže jagoda, koje se prostiru na 1 do 5 dunuma, evidentirane na području Topuzovog Polja i Srhinja. Prema internim evidencijama i izvještaju Registra poljoprivrednih gazdinstava (RPG), ukupna površina pod zasadima jagoda na području Visokog iznosi oko 60 dunuma.

U 2023. godini, 26 registrovanih fizičkih lica i 4 registrovana poljoprivredna obrta prijavili su površine pod zasadima jagoda na svojim imanjima. Plasman jagoda na tržište uglavnom je organizovan direktnom prodajom, budući da nema registrovanog otkupljivača za otkup jagoda u kooperantskom sistemu.

Iz Gradske uprave Visoko smatraju da proizvodnja malina i jagoda ima dobar potencijal da postane strateška grana voćarske proizvodnje na teritoriji grada. Dobri zemljišni resursi, veći broj registrovanih otkupljivača malina, ustaljena dugogodišnja proizvodnja i dobra tržišna prodajna cijena jagoda stvaraju dobre preduslove za daljnji rast i razvoj jagodičastog i bobičastog voća.

Unatoč trenutnim izazovima u sektoru malina, proizvodnja jagoda pokazuje obećavajući rast. Sa kontinuiranim podrškom lokalnih vlasti i potencijalnim ulaganjima u infrastrukturu za otkup i distribuciju, Visoko ima šansu da postane značajan centar za proizvodnju jagodičastog voća u regiji.

Piše: Naim K. // Visoko.co.ba