Naslovnica BIH Čekanje na šalterima u KS uskoro će biti prošlost: Koje usluge će...

Čekanje na šalterima u KS uskoro će biti prošlost: Koje usluge će građani obavljati putem e-portala?

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Vlada Kantona Sarajevo je počela s procesom digitalizacije javnih usluga, što znači da bi duga čekanja na šalterima uskoro trebao zamijeniti e-portal.

Dino Šehović, direktor Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo pojasnio je za portal Radiosarajevo.ba šta ustvari prestavlja i koje su osnovne karakteristike e-portala.

Kako ističe, e-portal je zamišljen kao centralno upravno mjesto u Kantonu Sarajevo. Projekt je podijeljen u tri faze.

“Prva faza podrazumijeva Registar svih upravnih postupaka koji pružaju organi uprave Kantona Sarajevo, kojih je preko 400, sa tačnim podacima o nazivu postupka, obrascima, kontakt podacima osobe u organu uprave koji je zadužen za taj postupak, potrebnim dokumentima, visini takse, ako postoji, i podacima o načinu uplate. Ono što je bitno, jeste da će Registar biti podijeljen po životnim oblastima, što znači da građani u budućnosti neće imati potrebe da znaju kojoj instituciji ili općini trebaju da podnesu određeni zahtjev. Ova faza je već uveliko u toku. Također, ovu fazu prati i priprema Zakona o elektronskom upravljanju u Kantonu Sarajevo, koji će organizacijski i tehnički urediti postupak digitalizacije, odnosno sistemski propisati ko i šta treba da radi i za šta je odgovoran, kao i obavezu obezbjeđivanja određenih finansijskih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo za održavanje i daljnji razvoj”, kazao je Šehović.

Druga faza, nakon usvajanja navedenog Zakona, podrazumijeva mogućnost registracije građana na e-Portal, gdje će svaki registrovani građanin imati svoj jedinstveni ePretinac putem kojeg će u budućnosti komunicirati sa javnim sektorom i dobijati sva potrebne informacije, pojasnio je Šehović.

Prema njegovim riječima, provjera podataka prilikom registracije će biti automatska na osnovu podataka od strane IDDEEA-e. Također, u ovoj fazi je planirano da se digitalizuje par postupaka koji su jednostavniji i masovniji. 

“Treća faza podrazumijeva potpunu digitalizaciju upravnih postupaka, odnosno online pokretanje postupaka, rješavanje istog, preuzimanje ili dostava u e-Pretinac. Portal će u ovoj fazi omogućiti i elektronsko plaćanje eventualnih taksi na jednom mjestu”, objašnjava Šehović.

Kada je riječ o uslugama i benefitima koje će građani moći ostvariti putem e-portala, one se mogu podijeliti po fazama projekta.

“Prva faza, možda i nije neka prevelika inovativnost, ali nam je cilj da ovaj projekat sistemski realizujemo. Ovdje će građani imati sve potrebne informacije na jednom mjestu o nazivu postupka, obrascima, kontakt podacima osobe u organu uprave koji je zadužen za taj postupak, potrebnim dokumentima, visini takse, ako postoji, i podacima o načinu uplate. Već od druge faze, možemo slobodno reći da će se vidjeti pravi benefiti. U razgovoru sa pojedinim institucijama, imamo prijedloge i ideje da građani nakon registracije i prije digitalnih usluga već mogu dobijati određene informacije od institucija, npr. obavijest da Vam ističu lični dokumenti, ispričnice za vrtiće i škole, doznake za bolovanja i sl. U ovoj fazi pokušat ćemo uvezati već postojeće sisteme, odnosno da građani potrebne informacije dobijaju putem ovog portala. I naravno, na kraju, online podnošenje zahtjeva iz udobnosti svog doma, te dobijanja određenog dokumenta u e-Pretinac u veoma kratkom roku, uz naglasak da neće biti potrebe dostavljati dodatnu dokumentaciju za koju već postoje službene evidencije, odnosno e-Portal će to automatski iskomunicirati i provjeriti. Možemo reći da su benefiti mnogobrojni. Razgovaramo svakodnevno, bilježimo sve ideje i prijedloge bez obzira u kojoj se fazi sada nalazimo, jer želja svih nas je da ovaj projekat zaživi što je prije moguće, te da olakšamo građanima komunikaciju i pružanje usluga od strane javnog sektora”, kazao je Šehović.

Pojasnio je i koju dokumentaciju će građani moći dobiti na ovaj način i kako će to funkcionisati.

“U početku, govorimo oko 400 administrativnih postupaka koji pružaju organi uprave Kantona Sarajevo, a poslije i o istim na nivou općina Kantona Sarajevo. Tačno koju dokumentaciju će moći dobiti, prvenstveno zavisi i od samih institucija i njihove spremnosti i mogućnosti. Krajnji cilj nam je da portal bude centralno mjesto za sve moguće zahtjeve građana na nivou Kantona Sarajevo bez potrebe o poznavanju kojoj instituciji ili općini se treba obratiti. Od samog početka, dio ovog projekta je i općina Centar. Plan nam je da e-Portal koriste sve općine i institucije u Kantonu Sarajevo. Zainteresovanosti već sada ima, te su nas već kontaktirale pojedine općine, kao i drugi kantoni u FBiH.Tako da će građani moći koristiti prednosti ovog e-Portala bez obzira o kojem nivou vlasti govorimo”, istakao je.

Da li će građani u početku dobijati elektronske dokumente u navedeni ePretinac ili putem pošte, kaže da će najviše zavisi od viših nivoa vlasti odnosno od pravnih propisa i volje institucija na višim nivoima da isto prihvate.

“Mi, u Kantonu Sarajevo, ćemo nastojati da sve ide elektronskim putem i da institucije Kantona Sarajevo isto prihvate u skladu sa trenutnim propisima, a veliki dio će Zakon o elektronskom upravljanju propisati”, rekao je Šehović.

Korištenje e-Portala će biti potpuno besplatno.

“Naš krajnji cilj i jeste da pojednostavimo procese i olakšamo građanima život u Kantonu Sarajevo, a ne da im namećemo dodatne obaveze, pogotovo finansijske.  Kao što je poznato pojedini postupci zahtjevaju i određene takse, te će putem e-portala biti omogućeno i plaćanje istih elektronskim putem. Mi smo mišljenja da će se uspostavljanjem e-portala vjerovatno i takse za određene postupke prestati plaćati, odnosno da neće imati smisla iste naplaćivati jer će isto ići elektronskim putem”, pojasnio nam je Šehović.

Ističe da, što se tiče Registra, kao statičnog dijela e-Portala, on je već pri kraju. Vlada Kantona Sarajevo je već usvojila određene zaključke, te svi organi uprave imaju rok od 30 dana da ažuriraju i unesu svoje postupke na e-Portal.

“Nakon toga mi ćemo taj dio pustiti za građane, kao informativni dio. Za ostale faze, potrebno je čekati usvajanje Zakona o elektronskom upravljanju u Kantonu Sarajevo, koji bi trebao, također, veoma brzo biti na jednoj od sjednica Vlade Kantona Sarajevo u formi Nacrta, nakon čega je potrebno proći svu proceduru do usvajanja od strane Skupštine Kantona Sarajevo. Nakon usvajanja navedenog Zakona omogućiti će se građanima registracija na navedeni portal i na samom kraju, online usluge svih upravnih postupaka na nivou Kantona Sarajevo”, rekao je Edin Šehović.