Naslovnica ILIJAŠ Besplatan program poslovnih vještina za nezaposlene

Besplatan program poslovnih vještina za nezaposlene

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Udruženje za razvoj i afirmaciju društva BNL – Building New Lives, uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje, poziva nezaposlene osobe dobi od 18 do 40 godina, da se prijave na program poslovnih vještina.
Program se sastoji od sljedećih modula:
• Biografska promocija
• Procjena ljudskih potencijala
• Poslovna komunikacija i kultura
• Informaciono-tehnološke vještine
• Socijalno poduzetništvo i samozapošljavanje.

bnludruzenje

Program je besplatan, a neki od predavača su međunarodni eksperti i profesori iz navedenih oblasti.
Prednost imaju nezaposlene osobe sa minimalno srednjom stručnom spremom, koje podnesu prijavu u roku od sedam dana od dana objavljivanja konkursa. U prijavi je potrebno navesti: ime i prezime, adresu stanovanja, obrazovanje i godine starosti, a po završenoj selekciji mora se priložiti i dokaz nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje o tome da se osoba nalazi na evidenciji nezaposlenih.
Prijave slati putem e-maila na konkurs@bnl.co.ba sa naznakom „Prijava na program poslovnih vještina“. Konkurs je otvoren do popune mjesta.
Sve dodatne upite slati na konkurs@bnl.co.ba.

(radioilijas.ba)