Naslovnica INFOSERVIS 24. mart – Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

24. mart – Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U čast epohalnog otkrića uzročnika tuberkuloze (TB), koje je njemački naučnik dr. Robert Koh objavio 24. marta 1882. godine, ovaj datum se u svijetu obilježava kao Dan borbe protiv tuberkuloze.

Otkrit će TB bacila označilo je prvi korak u pravcu dijagnosticiranja i liječenja tuberkuloze – bolesti od koje je u to vrijeme umirao svaki sedmi stanovnik naše planete. Nažalost, ova zarazna bolest ni do danas nije u potpunosti iskorijenjena, a 1991. godine proglašena je za globalni javnozdravstveni problem.

Posljednjih decenija Regija Evrope suočena je s visokom incidencom tuberkuloze  čemu su doprinijeli limitiranost kapaciteta zdravstvenog sistema, loša socijalna i ekonomska situacija, migracije i drugi faktori. Poseban problem predstavlja razvijanje oblika tuberkuloze otporne na više lijekova koji se koriste za liječenje od ove bolesti (MDR-TB).

Prema zvaničnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Bosna i Hercegovina je zemlja srednje opterećena problemom tuberkuloze. U 2010. godini TB incidenca je iznosila 50 što predstavlja broj novih slučajeva tuberkuloze na 100.000 stanovnika. U istom periodu registrirana je prevalenca 60 oboljelih u ukupnoj populaciji BiH. Najugroženiju starosnu grupu TB pacijenata čine osobe starije od 64 godine, a muškarci su brojniji sa aspekta polne strukture oboljelih od tuberkuloze.

Kapaciteti za borbu protiv tuberkuloze u Bosni i Hercegovini značajno su unaprijeđeni kroz aktivnosti realizirane u okviru konsolidiranog  projekta „Jačanje DOTS strategije i  unapređenje programa borbe protiv tuberkuloze uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosni i Hercegovini”, koji se finansira iz granta Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Takođe, među predviđenim projektnim aktivnostima su i  jačanje i širenje DOTS Plus projekta za upravljanje multirezistentnom tuberkulozom, te poboljšan pristup i efikasnost zdravstvenih službi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u BiH kroz implementaciju PAL strategije (kao pilot projekat).

Problem tuberkuloze države članice SZO pokušavaju riješiti primjenom različitih mjera i standarda definiranih u dokumentima Stop TB strategija, Međunarodni standardi zdravstvene zaštite u vezi s kontrolom TB i Povelja o pravima i obavezama oboljelih od TB, koji su uključeni u programe za kontrolu tuberkuloze na nivou entiteta i Brčko distrikta.

              Veoma je važno da preventivne aktivnosti, koje se preduzimaju u okviru programa za kontrolu TB na svim nivoima u BiH, budu usmjerene premagrupama populacije s povećanim rizikom oboljevanja od tuberkuloze (uživatelji opojnih droga, HIV pozitivne osobe) odnosno prema posebno rizičnimgrupacijama stanovništva (romske zajednice, interno raseljena lica, lokalnezajednice i područja visoko opterećena tuberkulozom).

             Obilježavanje 24. marta pruža jedinstvenu priliku za promoviranje svih raspoloživih mehanizama vladinog i nevladinog sektora na unapređenju kontrole i suzbijanju tuberkuloze u BiH, regionu i globalno.