Garden centar SEMINA Ilijaš Malešici Caffe pizzeria i centar Ilijaš

Oglas za posao: Profesor engleskog jezika

Autoskola Velic Ilijas BP Merol Podlugovi Ilijas Pekara Gold Podlugovi Mehdijano Bijambare

   

O poslu

Opis radnog mjesta: Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac

Izvođenje nastave iz predmeta engleski jezik, (10 časova).Obavezni uslovi:
Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS – rad u gimnazijama Kantona Sarajevo.Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:Svojeručno potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom za koju poziciju konkurišu i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu na konkurs
Uvjerenje o stručnoj spremi (zvanje magistra ili zvanje profesora po starom sistemu obrazovanja)
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Uvjerenje o radnom stažu
Rodni listDodatni uslovi:

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije će biti pozvani na intervju, a kanidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju u roku od 7 dana od dana obavijesti.Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dokumentaciju poslati na adresu “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš

Potrebno radno iskustvo: 12 mjeseci  – radno iskustvo obavezan uslov

Platni razred: Po dogovoru
Način prijave na oglas:
Poštom na adresu poslodavca
Razgovor sa kandidatima: DA sa svim kandidatima

Mesnica Sabanac Mjesto za reklamu