Naslovnica BIH Borba protiv narkotika u KS: Formira se jedinstvena baza podataka o broju...

Borba protiv narkotika u KS: Formira se jedinstvena baza podataka o broju ovisnika

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Tim za nadzor nad provedbom Strategije i Akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo, koji je formirao ministar unutrašnjh poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, intenzivno radi na realizaciji utvrđenog plana aktivnosti.

Predsjednik Tima Nermin Lagumdžija izjavio je da je Tim danas održao treći radni sastanak na kojem su definisani koraci i rokovi u izradi jedinstvene baze podataka s ciljem praćenja indikatora zloupotrebe droga i implementacije Strategije.

“Svi članovi tima koji će biti zaduženi za unos su dostavili svoje prijedloge i sugestije i do sredine sljedećeg mjeseca imat ćemo prijedlog baze podataka”, potvrdio je Lagumdžija.

Ova baza podataka sadržavat će informacije o broju ovisnika koji su evidentirani kroz Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo i drugih institucija, broju krivičnih djela koja je evidentirao MUP Kantona Sarajevo, podatke o zapljenama, vrsti droga, spolu i starosnoj dobi ovisnika, broju edukacija/časova i drugih mjera koji se preventivno održavaju u školskim ustanovama i drugo.

Kako je istakao ministar Katica, podatke iz baze prezentirat će Vladi Kantona Sarajevo svaka tri mjeseca, kako bi se pratilo i nadziralo provođenje Strategije.

“Ovako detaljan i strateški pristup omogućit će nam da se jače borimo na planu zloupotrebe droga i smanjujemo njihovu dostupnost na ulicama, kao i da djelujemo preventivno. MUP Kantona Sarajevo je nosilac ovih aktivnosti, ali aktivno smo uključili i ostala nadležna ministarstva i institucije koje će unositi podatke kojima raspolažu. Vjerujem da će Kanton Sarajevo biti pionir u Bosni i Hercegovini sa ovakvim strateškim pristupom. Baza podataka o izvršiocima, vrstama opojne droge, načinu izvršenja, ugroženim područjima i slično omogućit će nam kvalitetniju analizu podataka s ciljem boljeg razumijevanja obima i prirode tržišta opojnih droga. Na osnovu toga ćemo predlagati mjere i poduzimati korake”,  istakao je Katica.

Koliko je uspostava baze podataka značajna za borbu protiv zloupotrebe droga pojasnio je i član Tima za izradu strategije, kao i Tima za nadzor, zastupnik u Skupštini KS Rusmir Pobrić koji je radio na prikupljanju podataka za izradu situacione analize u oblasti zloupotrebe opojnih droga u KS.

U periodu od 2018-2022.godine programima liječenja kroz Ambulantu i Savjetovalište Zavoda za narkomaniju obuhvaćeno je 9.312 pacijenata. Od tog broja, 2.913 pacijenata javilo se po prvi put u Ustanovu kako bi započeli tretman liječenja. Upoređivanje sa prethodnim periodom nije bilo moguće izvršiti zbog nepostojanja  baze podataka.

“Uvođenje baze podataka je mjera koja podrazumijeva provedbu aktivnosti koje su usmjerene na osiguranje komunikacije, razmjene informacija i koordiniranog djelovanja između svih subjekata uključenih u sistem sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga. Također, potrebno je osigurati nadzor nad provedbom svih strateških mjera i povezanih aktivnosti putem uspostavljanja baze podataka koja treba sadržavati informacije dostavljene od svih nadležnih subjekata uključenih u implementaciju Strategije i pratećeg akcionog plana”, istakao je Pobrić.

Unos podataka u bazu vršit će ovlaštena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS i Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

(radiosarajevo.ba)