Naslovnica BIH Vogošća: Počelo asfaltiranja dijela puta u naselju Gora (Ljetovik)

Vogošća: Počelo asfaltiranja dijela puta u naselju Gora (Ljetovik)

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Od danas, (11.06.2024. godine), izvodie se radovi na ugradnji asfalta u sklopu nastavka radova na sanaciji lokalnog puta u naselju Gora (Ljetovik) u dužini od oko 320 m.

U proteklom periodu na predmetnoj lokaciji izvršena je sanacija puta u dužini od 500 m, sa saniranjem klizišta izradom gabiona na ulazu u lokalno mezarje.

Vrijednost ove faze radova iznosi 90.000,00 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća. Izvođač radova je firma “AME” d.o.o. Breza.

Radovi podrazumjevaju mašinski iskop, pripremu podtla, zamjenu materijala kolovozne konstrukcije, izradu betonskog kanala za odvodnju, sanaciju propusta, asfaltiranje kolovoza i izradu bankina. Saobraćajnica je građena u gabaritima širine kolovoza od tri metra.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.