Naslovnica ILIJAŠ Usvojen Regulacioni plan Ljubnići – Ilijaš

Usvojen Regulacioni plan Ljubnići – Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na 30. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš koja je održana 30.4.2015. godine, Vijećnici su usvojili i Regulacioni plan Ljubnići – Ilijaš kao i Odluku o provođenju Regulacionog plana Ljubnići kojom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Regulacionog plana “Ljubnići – Ilijaš.

Podržan je i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Karaula-Ilijaš” kao i Prijedlog izmjene i dopune Odluke o pristupanju Regulacionog plana “Savića brdo”.

Odluka o utvrđivanju plana parcelacije i utvrđivanje novog građevinskog zemljišta za izgradnju apartmanskog naselja Ljubnići I također je dobila potrebnu većinu.

Ovom Odlukom utvrđuje se Plan parcelacije zemljišta i novo građevinsko zemljište za vanurbani dio obuhvata, a za izgradnju apartmanskog naselja Ljubnići I u Ljubnićima. Apartmansko naselje Ljubnići I se sastoji od ukupno 117 građevinskih parcela prosječne
površine 400m2 sa pratećim sadržajima i to: prostor naselja, zona društvenih sadržaja i saobraćajnice.