Naslovnica BIH Upućena inicijativa o boračkom dodatku, borci traže što prije sastanak

Upućena inicijativa o boračkom dodatku, borci traže što prije sastanak

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Federalno udruženje Kamp boraca uputilo je u Parlament Federacije BiH, tačnije prema Odboru za boračka i invalidska pitanja Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, inicijativu za uvođenje boračkog dodatka pripadnicima Armije RBiH, HVO-a i MUP-a koji “do sada nisu ostvarili nikakva redovna mjesečna primanja na osnovu učešća u odbrani zemlje”.

Rjašavanje pitanja kroz institucije, a ne protestima 

U inicijativi su zatražili da se što prije održi radno-konsultativni sastanak Odbora za boračka i invalidska pitanja na kojem bi se definirao borački dodatak.

“Mi nismo ni za kakve proteste, smjene ministara, peticije nego za razgovore i rješavanje pitanja kroz institucije ove države i zakonom propisana prava”, poručili su iz Kampa boraca.

Federalni zastupnik Almedin Aliefendić (SDA) i zamjenik predsjednika u Odboru za boračka i invalidska pitanja kaže kako su u koordinaciji sa boračkim uduženjima u vezi sa boračkim dodatkom.

“Taj radno-konsultativni sastanak je u pripremi. Dobili smo njihovu inicijativu. Očekujem od novoimenovane predsjednice odbora da sazove sastanak na kojem će pored članova odbora biti i predstavnici boračkih udruženja Armije BiH, HVO-a i MUP-a iz perioda odbrane BiH od agresije. Ja se nadam da je ovo dobar put da vratimo borce u fokus interesovanja i konačno riješimo pitanje boračkog dodatka”, govori nam Aliefendić.

Ukazuje kako je na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma FBiH tražio od federalnog ministra Nedžada Lokmića da se očituje i zauzme konačan stav kada je riječ o boračkom dodatku.

Bit će pozvan i ministar Lokmić 

“Iskoristit ću priliku na ovom radno-konsultativnom sastanku na kojem će biti pozvan najvjerovatnije i ministar da nas upozna sa svim svojim planovima, posebno finansijskim izdvajanjima iz budžeta prema boračkoj populaciji. Mi znamo da pripadnici Armije RBiH, HV-a i policije biološki nestaju, sve je manji broj korisnika. Pokušavamo da zadržimo nivo izdvajanja iz budžeta, ali treba da se ta sredstva pravilno raspoređuju”, kazao je Aliefendić.

Još nije rečeno koliko bi iznosio borački dodatak po mjesecu provedenom u odbrani zemlje.

“Smatramo da je krajnje vrijeme da borci imaju borački dodatak na osnovu učešća u odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine, oni koji nemaju nikakva mjesečna boračka primanja. I to se treba rješavati u Parlamentu Federacije”, kazao nam je Hamza Krkalić, jedan od osnivača Kampa boraca.