Naslovnica FOTO U Visokom održan sastanak na temu vodosnabdijevanja pitkom vodom općina Visoko, Ilijaš...

U Visokom održan sastanak na temu vodosnabdijevanja pitkom vodom općina Visoko, Ilijaš i Breza

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U srijedu, 13.1.2016. godine, u prostorijama OO SDA Visoko održan je radni sastanak kojem su prisustvovali predsjednik KO SDA ZDK i premijer ZDK Miralem Galijašević, načelnici općina Visoko, Ilijaš i Vareš, direktori javnih komunalnih preduzeća Visoko i Vareš, te kao domaćini predsjednik i potpredsjednik OO SDA Visoko.

Tema sastanka je regionalni projekat vodosnabdijevanja pitkom vodom općina Visoko, Ilijaš i Breza proširenjem gradskog vodovoda Vareš.

1

Na sastanku je formirana radna grupa sa zadatkom da do 31. januara 2016. godine izradi dokument koji sagledava tehnički, pravni i ekonomski aspekt projekta, a nakon čega bi uslijedilo potpisivanje memoranduma o razumijevanju četiri općine te realizacija projekta.

Sa stanovišta interesa općine Visoko pomenuti projekat daje dodatnu dinamiku nastojanjima općine Visoko ka rješavanju problema vodosnabdijevanja, povećanja kapaciteta i razvojnih mogućnosti općine, a građanima mjesnih zajednica Gračanica, Kula Banjer, Vratnica, Čekrekčije, i eventualno Poriječani (ovisno od tehničkih mogućnosti) garantuje rješenje dugogodišnjeg problema snabdijevanja pitkom vodom.