Naslovnica ILIJAŠ U naredni četvrtak nova Sjednica OV Ilijaš

U naredni četvrtak nova Sjednica OV Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Dvadeset treća redovna sjednica Općinskog Vijeća Ilijaš zakazana je za četvrtak, 30. 10. sa početkom u 10 sati. Pred ilijaškim vijećnicima naći će se deset tačaka Dnevnog reda, uključujući i Vijećnička pitanja i inicijative i izvještaj o realizaciji zaključaka sa 22. sjednice.

Od značajnijih tema o kojima će vijećnici raspravljati, izdvojićemo Prijedlog zaključka o ponovnom vraćanju tačke na dnevni red prije isteka od šest mjeseci, a radi se o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanju ugovora o korištenju gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu, te Prijedloge Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Alića Gaj”.

Zanimljive su i tačke Dnevnog reda koje se tiču Prijedloga Odluke o davanju pozitivnog mišljenja na ŠPP “Gornjebosansko”, te Prijedlog zaključka kojim se utvrđuje javni interes za općinu Ilijaš izgradnja kompleksa proizvodnih objekata (farme za tov pilića sa preradom).

Na kraju će vijećnici biti upoznati i sa Informacijom o uspjehu i odgoju učenika u osnovnim i srednjim školama na području općine Ilijaš u školskoj 2013/2014 godini.

(radioilijas.ba)