Naslovnica ILIJAŠ Sutra 35. sjednica OV Ilijaš

Sutra 35. sjednica OV Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U utorak, 24.11.2015. godine u velikoj sali Općine Ilijaš održat će se 35. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš. Na dnevnom redu naći će se sljedeće tačke:

1. Vijećnička pitanja i inicijative
2. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 34. sjednice
3. Prijedlog Zaključka o izmjeni procedure o dodjeli priznanja Općine Ilijaš za 2015. godinu
4. Nacrt Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu
5. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilijaš za 2016. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti općinskom načelniku za sklapanje ugovora o osnivanju stvarne služnosti na poslužnoj nekretnini – zgradi izgrađenoj na zemljištu označenom kao k.č.br.153 K.O. Ilijaš Grad (novi premjer)
7. Prijedlog Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Općinske izborne komisije Ilijaš
8. Prijedlog Odluke o prodaji jednosobnog stana u ul. 126.Ilijaške brigade br.3/pr
9. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje poslovne zgrade sa zemljištem (k.č.br.760/5 K.O. SP_Srednje)
10. Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta (k.č.br. 965/1 K.O. Ilijaš Grad – novi premjer)
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište prema zonama građevinskog zemljišta u Općini Ilijaš za 2015. godinu.
12. Prijedlog Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti:
a) broj: 06/1-31-806/15
b) broj: 06/1-31-1511/15
13. Prijedlog Mjera za poboljšanje rada  Savjeta mjesnih zajednica Općine Ilijaš
14. Informacija o stanju privrede, poljoprivrede i samostalnog privređivanja.