Naslovnica BIH Smailbegović u Goraždu: Donijeti hitne olakšice privredi kako bi se osigurale veće...

Smailbegović u Goraždu: Donijeti hitne olakšice privredi kako bi se osigurale veće plate radnicima

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas
Privrednici u Federaciji BiH susreću se sa brojnim problemima što zahtjeva poduzimanje hitnih mjera koje će biti olakšica privredi, podsticanju proizvodnje, ali i smanjenju odlaska radno sposobnog stanovništva. i stvaranju boljeg poslovnog ambijenta.

Ovo je istaknuto tokom sastanka Udruženja poslodavaca Federacije BiH i BPK Goražde sa privrednicima u ovom gradu.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca istakao je da su fiskalni i parafiskalni nameti u FBIH među najvećim u Evropi zbog čega su potrebne što hitnije promjene kako bi privrednici osigurali veće plate za svoje radnike.

“Svakako da i kantoni imaju svoje nadležnosti, a cilj nam je održati dijalog i razmijeniti informacije. Fokus Udruženja poslodavaca u FBiH su fiskalne reforme, odnosno rasterećenje cijene rada i liberalizacija tržišta rada. Činjenica je da se susrećemo sa hroničnim nedostatkom radnika na domaćem terenu te pokušavamo omogućiti, usvajanjem seta zakona, zapošljavanje studenata, osoba sa invaliditetom, penzionera koji žele i produženi radni angažman, kao i stranaca”, kaže Smailbegović.

Edin Ćulov, premijer Vlade BPK istakao je da je realni sektor u ogromnim problemima.

“Imamo puno fiskalnih i parafiskalnih nameta, a javni sektor živi od tih fiskalnih i parafiskalnih nameta, taksi i poreza. Realni sektor nema adekvatnih uslovi za poslovanje, ne može dobiti prave usluge, a zakoni su složeni, komplikovani i teško ih je mijenjati jer izmjene idu sporo”, konstatovao je Ćulov.

Tokom sastanka upozoreno je na važnost reformi u oblasti zdravstvene i socijalna zaštite, sistema obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

Mario Nenadić, direktor UPFBiH ističe da im je cilj uspostavljanje bolje saradnje među privrednicima u FBiH i zajednički rad sa vlastima na poboljšanju poslovnog ambijenta.

Podatak da je u januaru 2024. godine prema zvaničnim podacima u Goraždu bilo zaposleno 6.945 ocjenjen je dobrim, međutim još uvijek je preko 2.000 onih koji u ovom gradu traže posao.

“U narednom periodu uz olakšice države treba povećati plaće kako bi radnici ostajali u svojim gradovima”, istaknuto je tokom sastanka.

(klix.ba)