Naslovnica ILIJAŠ Služba civilne zaštite Ilijaš objavila provedene aktivnosti iz 2023. godine

Služba civilne zaštite Ilijaš objavila provedene aktivnosti iz 2023. godine

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na nedavno održanoj 33. sjednici Općinskog vijeća Ilijaš, vijećnici su primili k znanju i Informaciju Službe civilne zaštte o mjerama zaštite i spašavanja i protivminskim akcijama za 2023. godinu.  Pomoćnik načelnika Zdravko Barić kazao je da mine i dalje predstavljaju veliki problem na području općine Ilijaš i na projektima deminiranja radit će se još godinama. Istakao je i problem klizišta čiji je uzrok ljudski faktor, kao i zaštitu od poplava i uređivanje korita rijeka. Ukazao je i na stalni problem pronalska NUS-a.

 

INFORMACIJA SLUŽBE CIVILNE ZAŠTITE O MJERAMA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I PROTIVMINSKIM AKCIJAMA
ZA 2023 GODINU:

15_Informacija sluzbe civilne zastite o mjerama zastite i spasavanja i protivminskim akcijama za 2023 godinu