Naslovnica INFOSERVIS Proglašeno vanredno stanje na području Federacije

Proglašeno vanredno stanje na području Federacije

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Vlada Federacije BiH danas je na 58. hitnoj i telefonski održanoj sjednici donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Federacije BiH zbog obilnih kišnih padavina koje su prouzrokovale izlijevanje rijeka i bujičnih potoka iz svojih korita, izazivajući plavljenje velikog broja infrastrukturnih objekata, objekata stanovanja i poljoprivrednog i drugog zemljišta na području FBiH.
Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području, Vlada je odredila da se sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite (FŠCZ), te da nadležni kantonalni i općinski /gradski štabovi civilne zaštite, također, stave na raspologanje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, biti korišteni na ugroženim područjima, saopćeno je iz Press službe Vlade FBiH.

Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, u svim federalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah će biti uvedeno pasivno dežurstvo radi izvršenja naredbi FŠCZ-a.

U skladu s Federalnim planom i zahtjevima sa ugroženih područja, zadužen je Federalni štab civilne zaštite da izvrši aktiviranje odgovarajućih federalnih službi zaštite i spašavanja i federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, a po potrebi i drugih pravnih subjekata, javnih preduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

U slučaju potrebe, a na traženje nadležnih štabova civilne zaštite sa ugroženog područja, Federalni štab civilne zaštite će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, angažirati i druge snage zaštite i spašavanja s područja drugih kantona i općina/grada koji nisu ugroženi ovom nesrećom radi pružanja pomoći ugroženim područjima.

Vlada FBiH je zadužila FŠCZ da, u skladu s Federalnim planom i važećim zakonskim propisima, preuzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području.
Kada budu sagledani svi resursi općina/grada, kantona i Federacije BiH, a na osnovu procjene stanja na ugroženom području, treba ostvariti kontakte, u skladu s operativnim procedurama, s Ministarstvom sigurnosti BiH radi traženja pomoći Oružanih snaga BiH, te međunarodne pomoći.

Federalna vlada obavezala je sve rukovodioce organa uprave i upravnih organizacija FBiH i kantona, odnosno općinskih/gradskih službi za upravu i pravnih osoba i drugih institucija, da osiguraju provođenje naredbi nadležnih štabova civilne zaštite (pružanjem pomoći i podrške u logističkim i komunalnim potrebama, evakuaciji, zbrinjavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, snadbijevanju stanovništva živežnim namirnicama, higijenskim potrepštinama, te medicinskom zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih stanovnika).

Odlukom o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Federacije BiH zaduženi su nadležni organi u općinama/gradu i kantonima da, u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, aktiviraju svoje komisije za procjenu šteta radi izvršavanja Uredbom utvrđenih zadataka.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(radioilijas.ba)