Naslovnica BIH Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović dobio još jedno vrijedno priznanje

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović dobio još jedno vrijedno priznanje

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović u utorak, 7. maja, dobio je još jedno značajno priznanje u prostorijama Općine Stari Grad.

U pitanju je nagrada “Zlatni sebilj” koja je ove godine dodijeljena prof. dr. Ismetu Gavrankapetanoviću. 

Doktor je ovu nagradu dobio za doprinos u razvoju i afirmaciji Općine, razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

Ceremoniji je prisustvovao i načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić koji je uručio ovu nagradu.

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović je rođen u Sarajevu 1962. godine. U rodnom gradu završio je Prvu gimnaziju kao učenik generacije te Medicinski fakultet 1986. godine. Dvije godine kasnije odbranio je doktorsku tezu. Aktivno govori engleski, francuski i arapski jezik.

Gostujući je profesor na uglednim svjetskim univerzitetima i član je brojnih domaćih i međunarodnih ljekarskih asocijacija, između ostalih i Američke akademije ortopedskih hirurga, Kraljevskog koledža hirurga iz Londona, Britanske ortopedske asocijacije, Evropskog udruženja sportske traumatologije.

Tri decenije je proveo na KCUS-u, gdje je u najtežim ratnim danima bio na raspolaganju svojim sugrađanima, ali i borcima na mnogim ratištima u BiH. Odškolovao je novu generaciju vrsnih ortopeda.

Gavrankapetanović je bio šef Klinike za ortopediju i traumatologiju KCUS-a, direktor Instituta za naučno-istraživački rad i razvoj KCUS-a, 2004. izabran je za vanrednog profesora na Katedri za hirurgiju i ratnu hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 2007. za šefa Katedre, a 2010. za redovnog profesora.

Od 2018. godine je ortoped u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, 2020. imenovan je za vršioca dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, godinu poslije i za direktora. Magistrirao je menadžment – smjer Upravljanje kvalitetom u zdravstvu na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2020. godine.

Autor je velikog broja stručnih i naučnih radova objavljenih u naučnim bazama i domaćim i inostranim medicinskim časopisima, udžbenika, monografija, vodiča, predavač i učesnik na velikom broju domaćih i međunarodnih kongresa, simpozija, konferencija.