Naslovnica ILIJAŠ Predstavljamo: Kandidati OO SDA Ilijaš za Opće izbore 2014

Predstavljamo: Kandidati OO SDA Ilijaš za Opće izbore 2014

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas
AMARIME I PREZIME Amar Dovadžija
DATUM ROĐENJA 04.07.1983
NIVO VLASTI ZA KOJI SE KANDIDAT KANDIDUJE , IZBORNA JEDINICA I BROJ NA LISTI
– Skupština Kantona Sarajevo, broj na listi 12
O KANDIDATU
Srednja škola medresa “Osman-ef. Redžović Visoko, fakultet Univerzitet Al-Azhar Kairo,Egipat Fakultet za jezike i prevodilastvo(Arapski i Engleski aktivno).
Sudjelovanje i organizovanje  raznih takmičenja kako na Općinskom tako i na Kantonalnom nivou iz oblasti vjeronauke i stranih jezika.

 

ALMAIME I PREZIME Alma Omerović

DATUM ROĐENJA 20.04.1989
NIVO VLASTI ZA KOJI SE KANDIDAT KANDIDUJE , IZBORNA JEDINICA I BROJ NA LISTI
– Skupština Kantona Sarajevo, broj na listi 21
O KANDIDATU

Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, odsjek: Žurnalistika 2008-2011.

MA studij, odsjek POLITOLOGIJA, usmjerenje: Međunarodni odnosi i diplomatija, školovanje u toku

Radno iskustvo:

2014 – Agencija za statistiku, projket POPIS 2014-obrada podataka

2012-2013 volonter pripravnik u KSU-u i Radio Ilijaš

2010- Novinar volonter u informativnom programu NTV „Hayat“

Stranačke aktivnosti:

Od 2007. aktivna članica SDA

Od 2012. Članica izvrsnog odbora AŽ SDA Ilijaš

2014.Predsjednica Asocijacije Fatma Ilijaš

Članica izvrnog i općinskog odbora SDA Ilijaš

MEHMEDIME I PREZIME Mehmed Sinanović
DATUM ROĐENJA 04.04.1989
NIVO VLASTI ZA KOJI SE KANDIDAT KANDIDUJE , IZBORNA JEDINICA I BROJ NA LISTI
– Skupština Kantona Sarajevo, broj na listi 35
O KANDIDATU
Srednja Elektrotehnička u Zenici od 2004. godine do 2008. god. Becelor bakalaureat-inžinjer elektrotehnike u Sarajevu od 2008. god. do 2011. god. Magistar elektrotehnike– diplomirani inžinjer elektrotehnike, od 2011. god. do 2013.god.Rad u prosvjeti 8. mjeseci,predavanje elektrostruke predmeta (Električne instalacije, Električne mašine,Električna mjerenja,Elektronika i Informatika) od 05.09. do 04.05. 2014.,od 05.05.2014. godine radim u Rudniku Breza kao magistar elektrotehnike.

 

ALMIRAIME I PREZIME Almira Ćosić
DATUM ROĐENJA 01.10.1987. Sarajevo
NIVO VLASTI ZA KOJI SE KANDIDAT KANDIDUJE , IZBORNA JEDINICA I BROJ NA LISTI
Parlament FBiH, broj na listi 8
O KANDIDATU

Formalno obrazovanje:

-Od 2003.-2007. godine- Opća Gimnazija Ilijaš (Jezičko izborno područje);

-Od 2007-2010. godine- Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek Politologija;

-Trenutno- Master studij na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu; Odsjek Politologija; Smjer Lokalna samouprava i javna uprava (U fazi izrade master rada o temiTehnokratizam u upravljanju nevladinim organizacijama u BiH)

Neformalno obrazovanje (Obuke i treninzi):

-Od septembra 2011. do februara 2012. godine- Obuka: Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih (Institut za razvoj mladih KULT)

-Novembar 2012. godine- Trening: Feministički aktivizam (Fondacija CURE);

-Februar 2012. godine- Trening: Izrada logičkog okvira za projekte EU i Javno zagovaranje(GAP);

-Februar 2013. godine- Trening: Javno zagovaranje ( Nacionalni demokratski institut NDI);

-Maj 2013. godine- Trening: Omladinsko preduzetništvo ( Servis za trening, edukaciju i preduzetništvo STEP);

-Juni 2013. godine- Finansijsko i narativno izvještavanje (Američka ambasada u BiH);

-April 22014. godine- Učešće građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou(CPCD)

-2011. godine- honorarni rad u DDC Europe na na poslovima unosa i obrade podataka;

-2013. godine- Angažman tokom Popisa stanovništva u BiH (Posao Instruktaže popisivača na općinskom nivou);

-2013. godine- Honorarni rad na televiziji ViNet d.o.o Visoko (Dopisnica/reporterka)

-2014. godine-Volonterski rad s ciljem stručnog osposobljavanja u Organu uprave Općine Ilijaš, Stručna služba za općinsko vijeće i općinskog načelnika.