Naslovnica FUDBAL Potpisan Ugovor o korištenju Gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu

Potpisan Ugovor o korištenju Gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Općinsko vijeće Ilijaš na svojoj 24. sjednici, održanoj 27.11.2014. godine donijelo je Odluku o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o korištenju Gradskog nogometnog stadiona u Ilijašu kojom se daje saglasnost Općinskom načelniku da zaključi Ugovor na korištenje Gradskog nogometnog stadiona Ilijaš sa pratećim sadržajima, bez naknade, na period od 5 godina sa Nogometnim klubom “Ilijaš.

Danas je u Kabinetu Općinskog načelnika potpisan Ugovor o korištenju Gradskog nogometnog stadiona, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana, te se time stvaraju preduslovi za administrativno uređenje i rekonstrukciju postojećih objekata, kako bi se u potpunosti dobila funkcija kompleksa Gradskog nogometnog stadiona Ilijaš.
Ugovor je u ime Općine potpisao Općinski načelnik, g. Akif Fazlić a u ime NK “Ilijaš” Predsjednik Upravnog odbora kluba g. Mustafa Fazlić.

Općinski načelnik g. Akif Fazlić čestitao predstavnicima NK “Ilijaš” i istakao da: “nakon dužeg perioda u poziciji smo potpisati Ugovor i odgovoriti na sva pitanja, izazove, obaveze i odgovornosti prema kompleksu Gradskog nogometnog stadiona. Ovaj Ugovor treba biti podsticaj za još veći rad i angažman, ja vam čestitam na dosadašnjem radu i zalaganju, sad nas čekaju još značajnija ulaganja koja treba staviti u prioritet. Potrebno je analizirati stanje Projekata koje smo imali do sada, a u 2015. godini planirati izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije stadiona i pratećih objekata, što će stvoriti mogućnosti da apliciranjem za sredstva viših nivoa vlasti i međunarodnih donatora, obezbijedimo sredstva za realizaciju ovog projekta.Još jednom vam čestitam na potpisivanju ovog Ugovora i želim da se međusobno ponašamo u skladu sa odrednicama Ugovora”.

Predsjednik Upravnog odbora kluba g. Mustafa Fazlić, zahvalio se Općinskom načelniku na podršci i istakao da: “u Klubu trenutno vlada dobra atmosfera, Klub se nalazi na 3. mjestu jesenje polusezone druge nogometne lige Federacije BiH, imaju dobre igrače i trenere. U prethodnom periodu adaptirali smo svlačionice i u narednom periodu radit će se na adaptaciji pratećih objekata stadiona, kao i na kandidovanju Projekta rekonstrukcije stadiona”.

(ilijas.ba)