Naslovnica FOTO Posjeta udruženju „Budi mi drug“

Posjeta udruženju „Budi mi drug“

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Najbolji način da se poboljša život djece s posebnim potrebama, jeste njihovo uključenje u društveni život kroz škole i udruženja. Jedno takvo udruženje postoji od 2007. godine i u našoj lokalnoj zajednici. Udruženje „Budi mi drug“ Ilijaš za pomoć roditeljima djece sa umanjenim sposobnostima okuplja članove različitih uzrasta i oboljenja kao što su paraplegija, cerebralna paraliza, Downov sindrom, elementi autizma te teška i laka mentalna retardacija i broji 55 članova.
Nisu na budžetu i finansiraju se najvećim dijelom aplikacijama za razne programe. Od naredne godine trebali bi biti uvršteni na budžet Općine Ilijaš. Ako do toga dođe planirano je da u prostorijama udruženja počne sa radom centar u kojem bi djeca boravila.

Šira zajednica nije dovoljno informirana sa kakvim se problemima suočavaju djeca i porodice djece sa posebnim potrebama. Naš sugrađanin i predsjedavajući Općinskog vijeća Ilijaš, Damir Filipović jedan je od onih koji zna koliko je važno dati potporu ovoj ranjivoj populaciji. Jučer je posjetio Udruženje.

– Uručio je skroman poklon našem udruženju, radi se o sintisajzeru koji će dobro doći jer smo planirali muzikoterapiju za naše članove. Damir nam je također pomogao da sedemero djece ode na more u Novi Vinodolski, kazala nam je predsjenica Udruženja Meliha Mešetović.

Djeca sa posebnim potrebama nisu žrtve koje traže zaštitu već djeca s jednakim pravima i odgovornostima, koja trebaju i mogu jednako pridonositi društvu.

– Moja saradnja sa ovim Udruženjem počela je 2009. godine kada su organizirali prvu radionicu. U narednom periodu namjeravam donijeti igračke i školski pribor. Bitno je da svi damo svoj doprinos kako bi Udruženje opstalo i kako bismo ovoj djeci uljepšali život, rekao je Damir.

Djecu sa umanjenim sposobnostima ne određujmo po onom što im nedostaje, nego po onom što imaju, a to su njihovi talenti, ljepota, snaga, ljubav. Poštovanje različitosti i uvažavanje dostojanstva svake osobe obilježje je društva koje sebe smatra civiliziranim, humanim i pravednim.

(radioilijas.ba)