Naslovnica BIH Počelo podnošenje prijava za učešće na predstojećim lokalnim izborima

Počelo podnošenje prijava za učešće na predstojećim lokalnim izborima

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Počelo je podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za učešće na lokalnim izborima koji će biti održani 6. oktobra ove godine. Centralna izborna komisija (CIKBiH) je objavila upute za prijavljivanje putem online portala „e-izbori“. Jedna od važnijih izmjena upravo je uvođenje elektronskog procesa prijave političkih subjekata.

Dvije ili više ovjerenih političkih stranaka koje žele formirati koaliciju moraju CIK BiH podnijeti prijavu za ovjeru pod jednim nazivom koalicije, akt o određivanju ovlaštenog predstavnika koalicije potpisan od svih predsjednika političkih stranaka članica koalicije i podatke o sjedištu koalicije. Dva ili više ovjerenih nezavisnih kandidata, mogu se udružiti i podnijeti jednu listu nezavisnih kandidata, pod jednim imenom i akt o određivanju lica ovlaštenog za zastupanje pred CIK BiH.

DARIO JOVANOVIĆ, Koalicija “Pod lupom”

“Jedina važnija izmjena koja se u tom kontekstu desila odnosi se na uvođenje elektronskog procesa prijave političkih subjekata za ovjeru za učešće na izborima, što je sada obaveza i primarni način kako CIK pristupa ovom procesu. Postoji portal e-izbori, gdje se ovlaštena lica ispred političkih subjekata popunjavaju podatke, aplouduju određene dokumente.”

Sastavni dio prijave za ovu ovjeru je i obrazac saglasnosti za članstvo u koaliciji/listi nezavisnih kandidata, koji svojeručno potpisuje svaki predsjednik političke stranke koja ulazi u koaliciju, odnosno svi nezavisni kandidati koji čine listu nezavisnih kandidata.

DARIO JOVANOVIĆ, Koalicija “Pod lupom”

“Sada teku rokovi za ovjeru koalicija koji se mogu sastojati od više političkih stranaka ili nezavisnih kandidata i koji imaju rok do 18-og da podnesu prijavu za ovjeru elektronsku nakon čega CIK ima rok od 7 dana, tj. do 25 juna, da ovjeri te koalicije u skladu sa pravilima.”

Rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i listi nezavisnih kandidata za učešće na ovogodišnjim Lokalnim izborima traje do 18. juna do 16 sati, u skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore.