Naslovnica BIH Pitali smo: Koliko roditelja je u 2023. kažnjeno u Sarajevu zbog nevakcinisanja...

Pitali smo: Koliko roditelja je u 2023. kažnjeno u Sarajevu zbog nevakcinisanja djece?

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Epidemija morbila pogodila je Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju. Veliki broj zaražene djece zabilježen je na području Kantona Sarajevo, a kako su govorili brojni stručnjaci, glavni razlog epidemije je odbijanje roditelja da vakcinišu svoju djecu. 

Brojni roditelji boje se posljedica vakcinacije ili sumnjaju u kvalitet vakcine uprkos brojnim istraživanjima i provjerama koji su dokazali da su vakcine sigurne i učinkovite. Čak i nakon upozorenja inspekcije, mnogi se odlučuju platiti kaznu i odbiti vakcinaciju te izložiti svoje dijete opasnosti od zaraze opasnim bolestima. 

nepoznato.gif

Svi roditelji detaljno mogu informirati o vakcinama i svim pitanjima koja imaju na OVOM LINKU.

Provjerili smo kako zakon reguliše ovo pitanje te koliko je roditelja/staratelja kažnjeno u toku prošle godine zbog nevakcinisanja djece. 

Kako je rečeno iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, inspekcijski nadzor na okolnosti propuštanja obavezne imunizacije djeteta, za koju je odgovoran roditelj/staratelj vrši se na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti(“Sl.novine FBiH”, broj 29/05), Pravilnika o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi (“Sl.novine FBiH”, broj 22/19,12/21) i Naredbe o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti u 2024. godini (Sl. novine FBIH broj 8/24), koju svake godine donosi federalni ministar zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Ko prijavljuje roditelje koji odbijaju vakcinisati dijete?

Sanitarni inspektori Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo zaprimaju potvrde od JU Dom zdravlja KS, koje su ovjerene potpisom i faksimilom pedijatra, a u kojima su navedeni podaci djeteta koje nije vakcinisano, te podaci roditelja/staratelja koji odbija obaveznu imunizaciju, iako je dijete zdravo.

Po zaprimanju potvrde, putem pošte se dostavlja poziv roditelju/staratelju za pristup u prostorije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja. U toku inspekcijskog postupka inspektor upoznaje roditelja/staratelja o zaprimljenoj potvrdi, kao i zakonskoj obavezi imunizacije, a sve u cilju povećanja kolektivnog imuniteta u KS, u skladu sa članom 40. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

U slučaju odbijanja provedbe zakonske odredbe obavezne imunizacije, shodno članu 70. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl.novine FBiH”, broj 29/05), a u vezi sa članom 40. istog zakona, roditelju odnosno staratelju,izriče se novčana kazna zbog propuštanja dužne brige za maloljetno lice, u iznosu od 100,00 KM do 2.000,00 KM.

U slučaju da roditelj/staratelj prihvata obavezu izvršenja imunizacije, istom se daje rok od dva mjeseca za obavljanje imunizacije, uz dostavljanje potvrde o izvršenom, što inspektori kontrolišu po službenoj dužnosti. Roditelji kao najčešći razlog odbijanja vakcinacije djece navode sumnju na kvalitet vakcina, te bojazan od eventualnih posljedica.

Priliv zaprimljenih potvrda JU Dom zdravlja KS o nekompletnom vakcinalnom statusu djeteta je kontinuiran, ali s razlikom u broju potvrda, zavisno da li su u toku sistematski pregledi ili upis djece u školu/vrtić.

U toku prošle godine prijavljeno 568 roditelja

Od januara do kraja decembra 2023. godine, a na osnovu dostavljenih potvrda o nepotpunom vakcinalnom statusu iz organizacionih jedinica JU Dom zdravlja KS, sanitarni inspektori KUIP-a su po službenoj dužnosti dostavili ukupno 568 poziva roditeljima/starateljima da se izjasne o razlozima odbijanja vakcinacije.

Pozivu inspektora u tom periodu se odazvalo 459 roditelja, od kojih je 355 roditelja odbilo vakcinaciju djece, te su radi propuštanja te zakonske obaveze za svakog od njih pojedinačno izrečene novčane sankcije od 100,00 KM, dakle,ukupno 355 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od 35.500,00 KM.

Od ukupnog broja roditelja/staratelja, manji broj roditelja (20) se izjasnilo da će vakcinisati dijeteu dodatno odobrenom roku od dva mjeseca i dostaviti potvrdu o istom.

U toku prvih pet mjeseci 2024. godine Inspektorat sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu je na osnovu potvrda o nepotpunom vakcinalnom statusu pokrenuo 228 inspekcijskih nadzora koji su rezultirali izricanjem 98 prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 9.800 KM.