Naslovnica ILIJAŠ Općina Ilijaš potpisnik Memoranduma o podršci ustanovama kulture

Općina Ilijaš potpisnik Memoranduma o podršci ustanovama kulture

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U zgradi Parlamentarne skupštine BiH 15. septembra 2015. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanovama kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu za period 2016-2018. U ime Općine Ilijaš, koja će od 2016. do 2018. izdvajati po 18.000,00 KM na godišnjem nivou, Memorandum je potpisao Općinski načelnik g. Akif Fazlić.

Memorandum je potpisalo 35 predstavnika različitih institucija na državnom, kantonalnom, gradskom i općinskom nivou. Potpisnicima su se obratili predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić, Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović i ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack.

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je da je Memorandum ustvari produkt istinskog razumijevanja o značaju koji institucije kulture imaju za našu zemlju.

“Ovo je sretan dan za sve one koji BiH doživljavaju kao svoju domovinu. Međutim, ovo je i dalje privremeno rješenje, ali idemo ka tome da nađemo sistemsko rješenje za finansiranje institucija kulture od značaja za BiH”, istakao je Zvizdić.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović zahvalio se predstavnicima svih lokalnih zajednica, te kantona koji su dali podršku.
“Duži niz godina ustanove kulture od značaja za BiH funkcionišu u teškim uslovima uz povremenu finansijsku podršku nedovoljnu za rad. Zato treba istaći veliku ozbiljnost direktora i uposlenih u ovim ustanovama koji su uspjeli održati kontinuitet rada ovih ustanova. Njima trebamo najviše zahvaliti. Međutim, najznačajnija institucija kulture, Zemaljski muzej, morao je zatvoriti svoja vrata. Ali, uposlenici su zahvaljujući svojoj savjesti i odgovornosti prema radu spriječili da se ugrozi ogromno bogatstvo koje pripada stanovnicima BiH. Zemaljski muzej i ostalih šest institucija su nas ujedinili u jednom projektu. Da nije ovog memoranduma, naredne godine bili bi prinuđeni zatvoriti još neku instituciju kulture”, naglasio je Osmanović.

muzej 12Ambasadorica Cormack je u svom govoru istakla da su SAD opredijeljene da pomažu očuvanju kulturne baštine u BiH, te najavila donaciju u iznosu od 1,5 milion KM za podršku Nacionalnom muzeju, kao i stručnu pomoć educiranog kadra iz ove oblasti iz SAD-a. Ona je istakla da joj je drago što je ovaj projekat realizovan zajedničkim snagama bh zvaničnika, te je na kraju poručila: „Zajedno postižemo više!“
Potpisnici su zaključili Memorandum na privremenoj osnovi do okončanja rješavanja njihovog pravnog statusa u skladu sa zakonima BiH, a najkasnije do 31. decembra, 2018. godine, s ciljem omogućavanja rada i djelovanja ustanova kulture BiH radi ostvarenja opće i posebne koristi za BiH u oblasti kulture.

Nakon potpisivanja Memoranduma, predstavnici svih nivoa vlasti uputili su se ka Zemaljskom muzeju, gdje su najmlađi stanovnici Sarajeva simbolično skinuli daske s vrata muzeja koje su poput okova stajale tri godine.

Autor: Adha Masnopita