Naslovnica ILIJAŠ Općina Ilijaš: Konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2014/2015. godinu

Općina Ilijaš: Konkurs za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2014/2015. godinu

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Općina Ilijaš i ove godine je raspisala konkurs za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe i izrazito nadarenih učenika i studenata za školsku 2014/2015.godinu.
Prijave na konkurs imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji su u stanju socijalne potrebe i koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš duže od 3 godine.

Pod učenicima i studentima u stanju socijalne potrebe podrazumijevaju se:

– lica koja nemaju izvor prihoda, odnosno da primanja po članu porodice nisu veća od 100,00KM;
– da nisu članovi domaćinstva u kojima neko od članova izdaje pod zakup nekretnine;
– da nisu članovi domaćinstva u kojem je jedan od članova vlasnik putničkog automobila ili drugog motornog vozila, izuzev lica koja, u skladu sa Zakonom o carinskoj politici mogu ostvariti pravo na oslobađanje carine pri uvozu putničkog ili drugog automobila kao ortopedskog ili drugog pomagala.
Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti u stanju socijalne potrebe, koji nisu obnavljali
godinu, a koji su u predhodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi, odnosno fakultetu i to:

1. učenici srednjih škola sa prosječnom ocjenom 3,50 i višom;
2. redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 7,00 i višim,
za fakultete društvenog, ekonomskog, jezičkog, muzičkog, likovnog i sportskog područja
i studente prirodno-matematičkog fakulteta odsjeka biologija i geografija;
3. redovni studenti visokoškolskih obrazovnih ustanova sa prosjekom ocjena 6,50 i
višim, za studente prirodno-matematičkog fakulteta (odsjeci matematika, fizika,
hemija), medicine i srodnih fakulteta (farmacija, stomatologija, veterina, visoka
zdravstvena škola, i dr.) i tehničkih fakulteta.
Pravo učešća na Konkursu imaju učenici i studenti koji su ostvarili manji prosjek ocjena od traženog, a čije će se molbe razmatrati ukoliko ispunjavaju druge kriterije utvrđene ovim Pravilnikom i ukoliko ne bude prijavljen dovoljan broj kandidata koji ispunjavaju uslove.

U školskoj 2014/2015.godini stipendirat će se:

a) – 9 učenika I razreda
– 7 učenika II razreda
– 5 učenika III razreda
– 2 učenika IV razreda
b) – 8 studenata I godine
– 5 studenata II godine
– 3 studenta III godine
– 2 studenta IV godine
– 2 studenta V godine

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50,00 KM, za studente 100,00 KM, a isplaćivat će se 9 mjeseci.

Stipendija općine Ilijaš se, u pravilu, ne može dodijeliti za dva ili više učenika iz iste porodice i licima koja već primaju stipendiju od nekog drugog organa, institucije ili fondacije. Porodicu iz prethodnog stava ovog člana čine: bračni drug, djeca rođena u braku ili van braka, usvojena djeca, braća, sestre, kao i roditelji ako žive u zajedničkom domaćinstvu Pravo prijave na konkurs imaju redovni učenici srednjih škola i redovni studenti visokoškolskih ustanova, koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš duže od tri godine. Prebivalište kraće od tri godine mogu imati učenici i studenti, ukoliko su oni i njihovi roditelji imali prebivalište na području općine Ilijaš do 06. aprila 1992.godine, kao i oni podnosioci zahtjeva koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebivalište i vlastiti stambeni objekat na području općine Ilijaš.


 

Kada su u pitanju izuzetno nadarene učenike i studente,pravo učešća na konkursu za stipendiranje imaju redovni učenici i studenti koji nisu obnavljali godinu, a koji su u predhodnoj školskoj godini imali uspjeh u školi odnosno fakultetu i to:

– učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,80,
– redovni studenti visokoškolskih ustanova sa prosjekom ocjena od najmanje 8,0 za fakultete društvenog, ekonomskog, jezičkog, muzičkog, likovnog i sportskog područja i studente prirodno-matematičkog fakulteta odsjeka biologija i geografija,
– redovni studenti prirodno-matematičkog fakulteta (odsjeci: matematika, fizika, hemija), medicinskog i srodnih fakulteta (farmacija, stomatologija, veterina, visoka zdravstvena škola i dr.) i tehničkih fakulteta, sa najmanjom prosječnom ocjenom 7,50.

U školskoj 2014/2015.godini stipendirat će se:
a) – 14 učenika I razreda,
– 14 učenika II razreda,
– 8 učenika III razreda,
– 7 učenika IV razreda.
b) – 21 student I godine,
– 16 studenata II godine,
– 11 studenata III godine,
– 9 studenata IV godine,
– 5 studenta V godine,
– 1 student VI godine.

Visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 50,00 KM, za studente 100,00 KM, a isplaćivat će se 9 mjeseci.
Ako bilo koji kandidat dobije stipendiju od nekog drugog Fonda ili institucije, isti se eliminiše sa bodovne liste, odnosno slijedeći kandidat sa bodovne liste dobiva općinsku stipendiju.

PDF Fajlovi:

1. Konkurs za stipendiranje učenika i studenata u stanju socijalne potrebe
2. Konkurs za stipendiranje izuzetno nadarenih učenika i studenata