Naslovnica ILIJAŠ Održana tematska sjednice Općinskog vijeća Ilijaš o stanju u oblasti zdravstva

Održana tematska sjednice Općinskog vijeća Ilijaš o stanju u oblasti zdravstva

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Općinsko vijeće Ilijaš održalo je danas tematsku sjednicu o nagomilanim dugogodišnjim neriješenim problemima u oblasti zdravstva na području općine Ilijaš. Na početku su govorili uvodničari i iznijeli informacije i prijedloge rješenja i unapređenja stanja iz svojih oblasti, a to su bili: predstavnica Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo stručna savjetnica Ana Ilić, šef OJ Dom zdravlja Ilijaš Nijaz Štitkovac, dr. Aida Pilav iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, direktorica JU Apoteke Sarajevo Zenaida Hasić.

Šef OJ Nijaz Štitkovac najviše je govorio o nedostatku ljekarskog kadra, da su ponovo bili prinuđeni zatvoriti ambulantu Mrakovo, da su jedno vrijeme funkcionisali u Ilijašu sa sedam timova, ali je izrazio optimizam da trenutno radi devet ljekara, te da je najavljeno upošljavanje novog ljekarskog kadra početkom maja ove godine.

Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić kazao je da je problematika u oblasti zdravstva izražena godinama, što se moglo saznati i iz sadašnjih diskusija vijećnika ali i u provedenoj anketi UNDP-a o zadovoljstvu javnim uslugama, gdje su građani iskazali veliko nezadovoljstvo zdravstvenim uslugama u Ilijašu.

– To je vrlo ozbiljna anketa na uzorku od 300 građana, gdje su građani iskazali da su zadovoljni vodosnabdijevanjem 92 posto, odvozom smeća 90 posto, a kada je u pitanju zdravstvo svega 42 posto. Doktori i zdravstveni radnici spašavaju stanje organizacijskih problema, jer primaju 56 i više pacijenata dnevno i rade produženo, oni spašavaju situaciju jer sistemski nema dovoljan broj timova. A ono što je najizraženije je pitanje funkcionisanja specijalističkih službi. Mi želimo sve specijalističke službe da budu dostupne našim pacijentima u Domu zdravlja Ilijaš, a mi to nikad nismo imali. Možda je rješenje reorganizacija i nova organizacija zdravstva, koja je uspostavljena svugdje u FBiH osim u KS, a to je da Općina bude osnivač domova zdravlja. Čini se na bazi iskustava da je ta organizacija primjerena kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, jer su tada institucije zdravstva puno bliže pacijentima, što je jedno od rješenja uz rješavanje drugih problema kao što je nedostatak ljekara, organizacijskih pitanja, jer zdravstvene usluge treba približiti građanima, što se posebno odnosi na prigradske općine, na udaljena naselja na granicama KS, jer u našu ambulantu u Kamenici dođe ljekar jednom u sedmici. Želio sam da nadležni danas čuju svu problematiku i sugestije kako bismo brže i bolje išli u rješavanje ovih pitanja, naveo je načelnik Fazlić. On je na ovoj sjednici naglasio i ignorantski odnos predstavnika Ministarstva zdravstva i JU Domovi zdravlja KS koji traju duže od 10 godina.

Probleme u zdravstvu s kojima se godinama bore građani, ali i Općina Ilijaš precizno je navela pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Sanjom Zagorac-Jozić.

– Moram iskazati zadovoljstvo radom JU Apoteke Sarajevo, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva i istaći da praktično najveći problemi građana općine Ilijaš jesu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koju pruža JU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo. Kada je riječ o problemu nedostatka kadra, direktor je vrlo optimistično najavio da ćemo početkom mjeseca maja imati 11 timova koliko je predviđeno standardom. Drago mi je da je konačno pala i priča da nam ljekari odlaze u inostranstvo, ali ih itekako imamo i na evidencijama Službe za zapošljavanje i ukoliko ministar pruži prliku da se zaposle svi ti mladi ljudi nama će biti zadovoljstvo. U našoj lokalnoj zajednici smo imali specifičan slučaj da smo imali djevojku koja je Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu i koja sada radi u Domu zdravlja u Cazinu i nije bilo mogućnosti da se zaposli u Ilijašu. Neko ko je šest godina nosioc priznanja za svaku studijsku godinu kao student ponos dekana, da nije mogao u svom rodnom gradu da dobije posao zaista je poražavajuće. Nadam se da ćemo nešto unaprijediti u oblasti specijalističkih disciplina. Nemamo pulmologa već pet godina, iako je Općina Ilijaš finansirala značajna sredstva u opremu RTG kabineta, nabavili smo suvremeni dijagnostički RTG aparat, a sada nemamo pulmologa. Naši pacijenti se šalju u Vogošću, ali mi bismo bili sretni da taj specijalista iz Vogošće barem jedan dan u sedmici dolazi u Ilijaš kako naši onkološki pacijenti ne bi morali putovati. Također mi nemamo neurologa, dalje neuropshijatar dolazi dva puta sedmično po četiri sata iako postoji potreba da radi svaki dan ovdje. Nemamo ljekara fizijatra zbog porodiljskog odsustva. Voljela bih doživjeti situaciju da u Ilijašu kada neko koristi porodiljsko ili bilo koju vrstu bolovanja da dođe zamjena, a to nije praksa. Fali nam i fizijatrijski tehničar, pa pacijenti po tu uslugu odlaze u DZ Kovačići. Oftamologa imamo jedan puta sedmično, a potreba je svaki dan i zaista mi je žao da je predstavnica Ministarstva nije saslušala naše probleme do kraja. Ova sjednica je zakazana da iskažemo naše probleme i da pokušamo te probleme prevaziđemo. Oni nisu nastali danas, ni jučer. Istu ovakavu sjednicu imali smo u julu prošle godine i u 2021. i 2022. godini i praktično ništa od toga se nije riješilo. Problemi su i nastavku rekonstrukcije objekta Doma zdravlja u Ilijašu. Od 2018. godine na taj objekat nije uložena niti jedna KM. Nakon nadogradnje dva sprata započeli smo projekat utopljavanja, energetske efikasnosti na objektu B i stali negdje na pola puta. Predračunska vrijednost je bila 110.000 KM, a vjerujem da danas ne bi bilo dovoljno ni 250.000 KM da se taj projekat završi. Projekat kružnog toka, kako bi omogućili bolju prohodnost sanitenskih vozila, također stoji već desetak godina i čeka na neku realizaciju. U tom rješavanju infrastrukturnih problema postoji mnogo potrebe. Imamo informaciju da nedostaju ampularni lijekovi, da nedostaju reagensi za izradu labaratorijskih analiza. To su sve problemi koji se direktno prelamaju preko naših građana, a ova lokalna zajednica je uvijek bila naklonjena i zdravstvu i obrazovanju. U zdravstvu nikako da izađemo na tu zelenu granu. Iskoristila bih prisustvo direktorice JU Apoteke Sarajevo i zamolila da se realizuje projekat depoa apoteke u MZ Kamenica. Stanovnici ove mjesne zajednice najbližu apoteku imaju 20 kilometara od mjesta stanovanja. To je jedna prava povratnička zajednica koja ima preko tri hiljade stanovnika i otvaranje depoa u Kamenici bi zaista značilo mnogo. Ovo Vijeće je nekoliko puta poslalo inicijative da se biološki uzorci uzimaju ovdje u Domu zdravlja Ilijaš, baš kao što se to radi u Vogošći, barem dva puta sedmično i transportuju u Sarajevo, tačnije na Ilidžu. Jer jedan građanin koji treba da da nalaz urinokulture tri dana putuje na Ilidžu i to je nekih 100 KM, za neko penzionersko domaćinstvo znamo koliki je to udar na kućni budžet, istaknula je Zagorac-Jozić.

Nakon duge diskusije i brojnih problema i primjera koji su iznijeli vijećnici, a odnose se na koji su način građani Ilijaša uskraćeni za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, vijećnici su jednoglasno usvojili sedam zaključaka:

1. Općinsko vijeće Ilijaš traži od Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i JU Dom zdravlja KS, da se građanima općine Ilijaš u pogledu pružanja zdravstvenih usluga u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH i Zakona o pravima i obavezama pacijenata, omogući jednakopravan status kao i ostalim građanima KS.

2. Zahtijeva se od generalnog direktora JU Dom zdravlja KS da hitno obezbjedi adekvatno funkcionisanje primarne i specijalističko-konsultativne službe u OJ Dom zdravlja Ilijaš u skladu sa standardima i normativima, uzimajući u obzir ukupan broj stanovnika općine Ilijaš.

3. Općinsko vijeće Ilijaš traži od Ministarstva zdravstva KS da obezbijedi potrebna sredstva za dovršenje građevinskih radova na adaptaciji prostora objekta DZ Ilijaš.

4. Zahtijeva se od nadležnih službi JU Dom zdravlja KS da hitno obezbijede reagense za provođenje laboratorijskih analiza i ampularne lijekove za pacijente.

5. Zahtijeva se od Zavoda za javno zdravstvo KS da omogući uzimanje i preuzimanje bioloških uzoraka za laboratorijske analize tri puta sedmično na lokalitetu Doma zdravlja Ilijaš.

6. Zahtijeva se od menadžmenta JU Dom zdravlja KS da popuni deficitarni kadar u službi porodične medicine, kako bi se omogućilo normalno funkcionisanje centralnog objekta i porodičnih ambulanti.
7. Zadužuje se općinski načelnik, Kolegij OV i Zdravstveni savjet Općine Ilijaš da organizuje hitni sastanak sa ministrom zdravstva KS i generalnim direktorom JU Dom zdravlja KS.

 

(radioilijas.ba)