Naslovnica ILIJAŠ Održana edukacija za rukovodeće državne službenike u Općini Ilijaš

Održana edukacija za rukovodeće državne službenike u Općini Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Danas je u velikoj sali Općine Ilijaš održana obuka za pomoćnike Općinskog načelnika i šefove Odsjeka, a odnosi se na primjenu novih zakonskih propisa, tj. Zakon o javnim nabavkama BiH i Zakon o budžetu FBiH. 

S obzirom na to da je Zakon o javnim nabavkama BiH u primjeni od 27.11.2014. godine, te da su nadležne institucije izdale i set podzakonskih propisa u vezi sa Zakonom o javnim nabavkama ova edukacija je bila prilika da se rukovodeći državni službenici u Jedinstvenom organu uprave upoznaju sa usvojenim novinama koja donosi Zakon, kroz interaktivni rad: pitanja, odgovore, savjete, a sve u cilju praktične primjene Zakona.

Učesnici su dobili odgovore na ključna pitanja s kojim se suočavaju tokom primjene postojećih i novih odredbi Zakona o javnim nabavkama i Zakona o budžetu.

Opcina

U sklopu reformi koje su zadesile fiskalni sektor FBiH, donesen je i Zakon o budžetu FBiH a Zakon o trezoru FBiH i Zakon o finansijskom upravljanju i kontroli je u Parlamentarnoj proceduri.
Novim Zakonom o budžetu propisno je davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti od strane rukovodioca organa, o čemu je nadležno Ministarstvo finansija FBiH donijelo Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu popunjavanja i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti, kojim se detaljno propisuje oblik i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti.
Prilog ove Izjave je i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Izjava o otklanjanju nepravilnosti i Izjava o planu otklanjanja nepravilnosti.
Davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti pravi se jedna vrsta procjene sistama finansijskog upravljanja i kontrole, stvara se transparentno poslovanje i potrošnja namjenskih sredstava. Izjava o fiskalnoj odgovornosti je jak mehanizam za neprekidno poboljšanje rada organizacije jer ova zakonska obaveza obavezuje budžetske korisnike na kontinuirano izvještavanje, uočavanje nedostataka, sprovođenje politike poboljšanja. Obzirom na činjenicu da je Općina Ilijaš uvela ISO standard implementacijom ovih Zakona rad Organa uprave podiže se na novi – veći nivo koji otvara mogućnost za dalji razvoj i ozbiljne projekte.

Autor: Adha Masnopita