Naslovnica ILIJAŠ Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Održana 24. sjednica Općinskog vijeća Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Danas je u sali Općine Ilijaš održana 24. sjednica Općinskog vijeća. Nakon vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na dnevni red, planiran za ovu sjednicu. Usvojene su izmjene i dopune Budžeta općine Ilijaš za 2014.godinu. U skladu sa utvrđenom procedurom u Zakonu o budžetima u Federaciji BiH, Služba za privredu, finansije i investicije pripremila je Nacrt Budžeta općine Ilijaš za 2015.godinu.

Proicirani prihodi Nacrtom Budžeta općine za 2015.godinu iznose 8.724.400 KM, što je za 10% manje u odnosu na 2014.godinu. Vijećnik Muhamed Handžić je kazao da je Budžet prihvatljiv, s tim da je malo sredstava izdvojeno za budžetsku rezervu. Općinski načelnik Akif Fazlić je kazao, kako su nastojali donijeti budžet koji je prihvatljiv za sve te pozvao sve da su uključe u javnu raspravu. Većinom glasova usvojen je Nacrt Budžeta općine Ilijaš i stavlja se na javnu raspravu.

U javnoj raspravi mogu učestvovati: građani, mjesne zajednice, budžetski korisnici, političke stranke i ostale asocijacije i udruženja građana. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta općine Ilijaš za 2015. godinu se određuje u trajanju od 15 dana,počev od 28.11.2014 godine do 15.12.2014. godine. Nakon provedene javne rasprave,primjedbe i prijedlozi se mogu dostaviti Službi za privredu, finansije i investicije u pisanoj formi ili putem e-maila, najkasnije do 17.12.2014 godine. Jednonoglasno je usvojen Nacrt izmjene i dopune Odluke o građevinskom zemljištu općine Ilijaš. Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o korištenju gradskog nogometnog stadiona Ilijaš.

Ovom odlukom daje se saglasnost Općinskom načelniku da sa Nogometnim klubom Ilijaš zaključi Ugovor o korištenju bez naknade Gradskog nogometnog stadiona, koji se sastoji od glavnog terena , pomoćnog terena, tribina, montažnog građevinskog objekta i svlačionicanma, na kojem pravo raspolaganja ima općina Ilijaš. Predloženi Ugovor o korištenju stadiona će omogućiti preciznije uređenje prava i obaveza kako između NK Ilijaš i Općine Ilijaš, tako i između NK Ilijaš i drugih potencijalnih korisnika.

Gradski stadion  se daje na period od pet godina, NK Ilijaš neće plaćati naknadu za korištenje, ali je dužan izmirivati sve režijske troškove.  Na 24. sjednici Općinskog vijeća usvojena su i pojedina rješenja iz imovinsko-pravne oblasti, kao i informacija o izvršenju Budžeta općine Ilijaš za period 01.01-30.09.2014.godine .Usvojena je Informacija o bespravnoj izgradnji i sanaciji bespravno izgrađenih objekata. Zaključeno je da je bespravna gradnja prisutna na području općine Ilijaš, ali u smanjenom obimu. Dobar dio investitora poštuje zakonske odredbe, te dolazi do izražaja da investitori traže upotrebne dozvole radi uknjižavanja objekata.

(radioilijas.ba)