Naslovnica ILIJAŠ Održan sastanak sa predstavnicima sportskih i kulturnih udruženja

Održan sastanak sa predstavnicima sportskih i kulturnih udruženja

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U srijedu, 15. aprila u Sali Općinskog vijeća održan je radni sastanak za predstavnike sportskih i kulturnih udruženja s područja Općine Ilijaš, kojim je odobreno finansiranje po Javnom pozivu za predlaganje programa iz oblasti sporta i kulture za 2015. godinu.

Pomoćnica načelnika u Službi za društvene djelatnosti gospođa Sanja Zagorac-Jozić je pozdravila prisutne i zahvalila se na odzivu za današnji sastanak. G. Zagorac-Jozić je napomenula da su sa svim sportskim i kulturnim udruženjima s područja Općine Ilijaš već zaključeni Ugovori o međusobnim pravima, obavezama i odgovornosti, a tiču se  finansiranja iz Budžeta Općine Ilijaš za 2015. godinu.

Prisutnim se obratio i stručni saradnik za Budžet u Službi za privredu, finansije i investicije Općine Ilijaš g. Nedžad Masnopita.
Novim Zakonom o budžetu propisno je davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, Općinski načelnik je potpisao Izjavu o fiskalnoj odgovornosti, kojom potvrđuje namjensko, zakonito trošenje budžetskih sredstava i funkcionisanje sistema internih finansijskih kontrola. Davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti pravi se jedna vrsta procjene sistama finansijskog upravljanja i kontrole, stvara se transparentno poslovanje i namjenski utrošak sredstava.
Na ovom sastanku akcenat je bio na pravdanju dodijeljenih novčanih sredstava od strane Općine, finansijskim i narativnim izvještajima koji treba da budu fokusirane na ostvarene rezultate odobrenih programa.
Do sada su udruženja uredno pravdala dodijeljena sredstva ali je način tog pravdanja bio raznolik. Cilj ovog sastanka je upravo bio unificiranje procedura pravdanja novčanih sredstava, a sve to kako bi se zadovoljile procedure viših instanci vlasti.

Predsjednici Nevladinog sektora imali su priliku i da postavljaju pitanja kao i da razmijenjuju iskustva sa kolegama.

Autor: Adha Masnopita