Naslovnica BIH Odluka o zabrani održavanja sportskih i kulturnih manifestacija koje nisu primjerene Manifestaciji...

Odluka o zabrani održavanja sportskih i kulturnih manifestacija koje nisu primjerene Manifestaciji „Dani sjećanja-Srebrenica 11. juli 1995. godine“

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na osnovu člana 107. Statuta Općine Ilijaš-prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 20/09 i 46/18), Općinski načelnik na prijedlog Organizacionog odbora Manifestacije „Dani sjećanja-Srebrenica 11. Juli 1995. godinie“donosi:

ODLUKU O ZABRANI
ODRŽAVANJA SPORTSKIH I KULTURNIH MANIFESTACIJA
KOJE NISU PRIMJERENE MANIFESTACIJI
„DANI SJEĆANJA-SREBRENICA 11. JULI 1995. GODINE“

Zabranjuju se sve sportske i kulturne manifestacije u periodu od 08.07.2021. do 11.07.2024. godine na teritoriji općine Ilijaš, a koje nisu primjerene Manifestaciji “Dani sjećanja – Srebrenica 11. juli 1995. godine”.

Medijske kuće, organizatori kulturno- umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Općine Ilijaš, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti i Danima sjećanja- Srebrenica 11.Juli 1995. godine.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se:
JAVNA USTANOVA “KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJAŠ” ILIJAŠ, a koja se obavezuje da oglasi ovu Odluku i da umjesto zabavne i narodne muzike emituje muziku i emisije prikladne danu žalosti;
Obrazovne ustanove na području Općine Ilijaš (osnovne i srednje škole);
Policijska stanica Ilijaš.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči  Općine.