Naslovnica ILIJAŠ Odluka o usvajanju i provođenju RP Ljubnići – Ilijaš

Odluka o usvajanju i provođenju RP Ljubnići – Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 7/05), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 20/09), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine, donijelo je:

pdfsmall 
O D L U K U
o usvajanju Regulacionog plana “Ljubnići-Ilijaš”

U nastavku možete preuzeti i:

pdfsmall 
Model urbanističkog rješenja

pdfsmall 
Planiranu namjenu površina


Na osnovu člana 29. stav 2. i člana 47. stav 2. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 7/05), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 20/09), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine, donijelo je:

pdfsmall 
O D L U K U
o provođenju Regulacionog plana “Ljubnići-Ilijaš”