Naslovnica +OSTALO Nova uredba o naplati putarine na autocesti A1

Nova uredba o naplati putarine na autocesti A1

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Federalna vlada donijela je Uredbu o naplati naknade za korištenje autoceste A1 kojom se utvrđuje naplata i visina naknade za korištenje autocesta (cestarine) na izgrađenim dionicama ove autoceste, naplatnim mjestima i dionice za koje će biti vršena naplata.

Kako je dosadašnja Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste donesena 2012. godine pretrpjela četiri izmjene, prihvaćeno je da bude donesena nova. Novom uredbom utvrđeno je da cijene cestarine sadrže PDV, a puštanjem u promet pravca Međugorje – Ljubuški naplata cestarine vrši se u otvorenom sistemu naplate, pa se sada propisuje naplata i u otvorenom i zatvorenom sistemu naplate.

Također, definirana je kaznena tarifa za korisnike, po kojoj korisnik autoceste na izlaznoj traci plaća kaznenu tarifu u visini dvostrukog iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću klasu vozila od mjesta izlaza za korištenu dionicu autoceste. Kaznena tarifa će biti naplaćena ako korisnik na izlazno naplatno mjesto dođe bez zapisa na tranzitnom mediju, ili sa zapisom koji je stariji od 14 sati, a nema dokaza o razlogu zadržavanja na dionici autoceste, te ako na izlaznom naplatnom mjestu ne koristi podatak s tranzitnog medija kojim je ostvario ulaz na tu dionicu autoceste.

Ovlaštena je Uprava JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine da svojom odlukom može mijenjati visinu naknade za korištenje autoceste u rasponu do +/- 15 posto od iznosa definisanog cjenovnikom, zavisno od prometa, vremenskih uslova, marketinških aktivnosti i drugih tržišnih prilika.

Za automatsko plaćanje cestarine preduzeće će korisnicima izdavati TAG uređaje, po cijeni koju utvrdi Uprava Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Za svako dodatno punjenje TAG uređaja korisniku se odobrava popust, na način da se korisniku uvećava uplata na TAG za 20 posto, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.