Naslovnica BIH Naknade za troškove prijevoza bit će odmah isplaćene

Naknade za troškove prijevoza bit će odmah isplaćene

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Zaključak po kojem budžetski korisnici iz ustanova u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS a čija adresa stanovanja nije pokrivena mrežom javnog gradskog, prigradskog i međugradskog prevoza ili u slučaju kada vrijeme obavljanja rada zahtijeva drugačiji način prijevoza mogu ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza u visini karte za gradski, prigradski i međugradski saobraćaj uz prezentiranje odgovarajuće dokumentacije.

Kako je podsjetio ministar finansija i vršilac funkcije premijera Kantona Muhamed Kozadra, Vlada je ovaj materijal razmatrala već tri puta, u maju, julu i septembru ove godine te ga je vraćala resornom Ministarstvu tražeći da u njemu budu priložene tačne evidencije zaposlenih koji imaju pravo na ove naknade, koliko je takvih osoba, na kojim adresama.

“Ovih dana Ministarstvo za obrazovanja, nauke i mladih KS napravilo je konačan i potpun spisak za uposlene u ustanovama osnovnog obrazovanja koji imaju pravo na ovu naknadu i ona će za 366 evidentiranih biti odmah uplaćena. Sredstva za ovu namjenu su obezbijeđena u Budžetu, od ustanova smo čekali precizne evidencije kako bi sredstva bila isplaćena onima koji imaju pravo na njih”, istakao je Kozadra.