Naslovnica FOTO Najsavremenije telekomunikacijske usluge za stanovnike općine Ilijaš

Najsavremenije telekomunikacijske usluge za stanovnike općine Ilijaš

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Općinski načelnik g. Akif Fazlić jučer je održao radni sastanak sa predstavnicima BH Telecoma d.d. Sarajevo i predsjednicima Savjeta MZ Mrakovo, Podlugovi i Ljubnići i Lješevo, a povod sastanka su radovi koji se već uveliko izvode na izgradnji optičkih mreža na području ove četiri mjesne zajednice. Radi se o značajnom Projektu, finansijske vrijednosti 5.000.000,00 KM.

Općinski načelnik, g. Akif Fazlić ovom prilikom je istakao da: “Nakon 2 godine priprema oko izrade Projektne dokumentacije, završavanja administrativnih procedura došli smo u fazu realizacije Projekta pristupnih telekomunikacijskih mreža za Općinu Ilijaš. Radi se o najsavremenijim pristupnim mrežama u Bosni i Hercegovini i zahvaljujem se u ime Općine Ilijaš BH Telecomu na odabiru ove četiri mjesne zajednice s područja naše općine za implementaciju ovako značajnog Projekta. Realizacija ovog Projekta predstavljat će značajno poboljšanje uslova života građana u ovim mjesnim zajednicama u razvojnom smislu, a i za mlade naraštaje koji će preko ovih mreža imati najbrže i najsavremenije pristupe modernim tehnologijama, te stoga apelujem na građane da budu strpljivi prilikom izvođenja radova na realizaciji ovog Projekta”.

alo2

Na sastanku je napravljen presjek stanja, utvrđena dinamika izvođenja radova i konstatovano od strane predstavnika BH Telecoma da već u mjesecu novembru građani ove četiri mjesne zajednice će imati priliku koristiti najsavremenije usluge BH Telecoma prije svega pristup “Mojoj TV” i ADSL pristup internetu sa velikim brzinama.

Direktor BH Telecoma g. Kemal Avdagić ovom prilikom je istakao da: “sama vrijednost Projekta govori da se radi o izuzetno važnom Projektu koji će građanima u ovim mjesnim zajednicama donijeti veliku vrijednost kada je u pitanju tehničko-tehnološke pretpostavke za najsavremenije telekomunikacione usluge koje su u svijetu od vodećeg značaja”.

Realizacija ovog Projekta nije jednostavna, prije svega zato što je neophodno vršiti prokope terena, a do sada je prema informacijama iz BH Telecoma napravljeno cca 60 km prokopa, a očekuje se da će prokopavanje terena u narednom periodu biti znatno duže.
Na sastanku je bilo riječi i o sanacija tih prokopa na najkvalitetniji mogući način i sa najmanje mogućih posljedica koji prokopi izazivaju za putnu infrastrukturu.
Na bazi tih dogovora, firme koje izvode radove, nadzorni organi i sama uprava BH Telecoma izašli su na teren i utvrdila tu vrstu odgovornosti i obaveze da se po građevinskim standardima izvrši sanacija i što više sačuva putnu infrastruktura.

alo1

Predsjednik Savjeta MZ Mrakovo g. Mehmed Smajlović, u ime mjesnih zajednica obuhvaćenih ovim Projektom, izrazio je zadovoljstvo i naglasio: “Drago mi je da smo na ovom sastanku dotakli operativnih stvari koje se na terenu već realizuju. Počastvovani smo i kao predstavnici građana i sami građani  što će ovaj vrhunac tehnike biti dostupan za naše mlađe naraštaje. Želimo da pratimo trendove kako u gradu, Kantonu pa i u svijetu. Zahvaljujem se Općinskom načelniku koji je organizovao ovaj sastanak radi koordinacije i preventive. Predstavnici BH Telecoma su spremni, nakon radova teren dovesti u prvobitno stanje, pojedinačno građanima omogućiti ovu uslugu koja će biti brend i koja je zdrava konkurencija”.

Radovi na polaganju optičkih kablova trajat će do kraja građevinske sezone.  Trenutno se aktivno radi u MZ Mrakovo i Ljubnićima, a iduće sedmice počinju radovi u MZ Lješevo.

Još jednom molimo građane da imaju strpljenja i razumijevanja u toku izvođenja radova.

Autor: Adha Masnopita