Naslovnica FOTO Nagrada iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH za OŠ “Podlugovi”

Nagrada iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH za OŠ “Podlugovi”

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U povodu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša 05. juna/lipnja, Fond za zaštitu okoliša FBiH je raspisao Nagradni konkurs za najbolje likovne radove učenika osnovnih škola na temu: „Sedam milijardi snova. Jedna Planeta. Trošimo resurse pažljivo. Zagađenje nije cool“.

1

U periodu trajanja Konkursa od 20. aprila/travnja 11. maja/svibnja 2015. godine, u Fond je pristiglo 76 radova iz različitih oblasti: selektivno sakupljanje otpada i reciklaža, energijska efikasnost – ušteda i pametno korištenje energije, i zelene površine. Likovni radovi, prijavljeni na Konkurs, izrađeni tehnikom kolaža, sačinjenog od recikliranih materijala(novinskog papira, kesa i iskorištene plastike, čepova, razbijenog stakla, drveta i sl.), su iz osnovnih škola sa teritorija 40 općina Federacije BiH.

Svrha konkursa je kod mladih razviti svijest o zaštiti i očuvanju životne sredine, te likovnim vještinama prikazati maštu i kreativnost. Također, namjera je osnažiti volonterski rad učenika osnovnih škola, s ciljem poticanja i razvijanja ljubavi za prirodne ljepote, te jačanje i artikulisanje kritičkog mišljenja prema negativnim pojavama (nastalim ljudskim nemarom), koji narušavaju cjelokupnu prirodnu ravnotežu.

Na osnovu detaljnog tumačenja likovnih radova, poruke koja se trebala dostaviti uz rad kako bi pobliže pojasnila ideju i tehniku koju su učesnici na Konkursu imali kao zadatak, kao i estetskog utiska, Komisija za odabir radova je donijela odluku o 12 najboljih, jednakovrijednih likovnih radova a jedan je iz osnovne škole “Podlugovi” Kolaž formata A0 su radili učenici Osnovne škole ” Podlugovi” Emir Fazlić. Adin Fazlić, Zoronjić Eldin učenici V/2 razreda, Begić Hana učenica VI /1 razreda i Arnela Korkutović IX/ 2 razred sa nastavnicom likovne kulture Safijom Beširević. Iskoristili su ideju vjetra kao obnovljiog izvora energije.

Danas 08. juna 2015. godine u 13:00 sati u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša FBiH u Sarajevu, autorima odabranih radova (nastavnicima i učenicima koji su učestvovali u izradi likovnih radova) su uručene nagrade.

Autori 12 najbolje ocijenjenih radova su nagrađeni prigodnim promotivnim poklonima i plaketama Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Osnovnim školama, čiji su radovi proglašeni najboljima, bit će dodijeljene novčane nagrade u visini od po 700,00 KM.

Najbolji radovi su printani i izloženi u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša u sklopu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša. Isti će biti naknadno korišteni za izradu promotivnog materijala, u svrhu podizanja javne svijesti o očuvanju i zaštiti okoliša kroz promociju aktivnosti Fonda.

Novčanu nagradu će iskoristiti za kupovinu LED TV koja će koristiti svim učenicima naše škole.