Naslovnica BIH Na Jablaničkom jezeru planira se gradnja turističkog kompleksa

Na Jablaničkom jezeru planira se gradnja turističkog kompleksa

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

U sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica jučer je održana Centralna Javna rasprava o Nacrtu izmjene Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu “Vila – Viseći most”, Ostrožac. 

Javnu raspravu, kojoj je prisustvovalo oko 20 prisutnih i zainteresovanih građana, predstavnici MZ Ostrožac, vijećnici Općinskog vijeća, zainteresovani investitori, predstavnici Općine Jablanica i drugi, ispred Službe otvorila je uvodnim izlaganjem Minela Mešić-stručni savjetnik za poslove urbanizma, a ispred nosioca izrade „ECOPLAN“ d.o.o. prisutnima su se obratili Marina Jeličić i Grgo Šarić.

Učesnicima javne rasprave prezentiran je Nacrt izmjena Regulacionog plana Jablaničko jezero na potezu „Vila – Viseći most“ i istaknuto da javna rasprava ostaje otvorena do 13.05.2023. godine, do kada građani mogu dostaviti primjedbe i sugestije, te da će sve pristigle primjedbe biti razmotrene i na iste će biti odgovoreno od strane Nosioca pripreme i Nosioca izrade izmjena Plana.      

Prema izmjenama nacrta na Jablaničkom jezeru planira se gradnja turističkog kompleksa, odnosno hotela sa plažama i drugim sadržajima na potezu “Vila – Viseći most”, koje su u proceduri. 

Kompleks bi se gradio na lokaciji Ostrožac kako bi se iskoristio turistički potencijal ove lokacije. Planirana je i gradnja hotela visokog ranga, spratnosti i Po+Su+P+3 sa svim potrebnim sadržajima. Previđa se uređenje zelene površine, staze i stepeništa, prostori za igru djece, prostori za sportove na pijesku i slično.

Unutar zone javnih sadržaja smještaju se hotelski sadržaji kao što je recepcija, restoran i slično, a mogu se smjestiti i poslovni sadržaji čije poslovanje je u skladu s osnovnom namjenom objekta i nadopunjuju je, kao što su uredskih prostora, trgovina, ordinacija, ugostiteljstva, osobna njega i slično. 

U cilju cjelogodišnjeg aktiviranja smještajnih kapaciteta potrebno je unutar hotela planirati i kapacitete za prihvat većih skupina za sastanke, seminare i slično koji će podržavati poslovanje van ljetne sezone, navodi se u regulacionom planu.

Drugi planirani objekt je objekt potpuno iste namjene kao i objekt hotela i služi kao dopuna prvom u smislu smještajnih kapaciteta i ostalih pratećih servisnih funkcija. Ovaj objekt je znatno manjeg gabarita, ali smješten bliže obali i poslovno će više biti orijentiran na obalu i sezonu, dok se poslovanjem odnosno ponudom prvo objekt više oslanja na položaj uz Magistralnu cestu i cjelogodišnje potrebe korisnika seminari, trgovina, zdravstvene usluge, bavljenje sportom, osobna njega.

Uz parcelu unutar koje je panirana gradnja turističkog naselja planirana je i građevinska parcela kojom se rezervira prostor za moguću izgradnju trafostanice. Obveza izgradnje iste regulirati će se uvjetima nadležne elektrodistribucije.