Naslovnica BIH Koliko će koštati najjeftinija kutija cigareta od 1. januara?

Koliko će koštati najjeftinija kutija cigareta od 1. januara?

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH nedavno je donio odluku o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete za 2015. godinu po kojoj će od 1. januara minimalna akciza na kutiju cigareta biti dvije KM.
Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH rekao je da se po toj Odluci na cigarete od početka 2015. godine plaća proporcionalna akciza u visini 42 posto maloprodajne cijene i fiksna akciza u inosu od 1,05 KM po paklici.

“Također, rezani duvan će biti oporezovan fiksnom akcizom i to u iznosu od 79,60 KM po kilogramu. Proizvođači i veliki distributeri cigareta imaju rok da do 30. novembra dostave Upravi za indirektno oporezivanje nove kalkulacije maloprodajnih cijena za 2015. godinu i tek tada će biti poznato kolike će zaista biti cijene cigareta i rezanog duhana od 1. januara 2015. godine”, kazao je Kovačević.

Kovačević kaže da u skladu sa Zakonom o akcizama u BiH, koji se primjenjuje od 1. jula 2009. godine, Upravno odbor UIO svake godine donosi Odluku o posebnoj ili minimalnoj akcizi na cigarete, a sve u cilju usklađivanja oporezivanja akciza na duvaske prerađevine u BiH sa akciznom politikom EU.

Tako je 01. jula 2009. godine na cigarete plaćana sljedeća akciza: proporcionalna akciza u visini 42 posto maloprodajne cijene i fikasna akciza u iznosu od 0,15 KM po paklici cigareta.

Nakon toga, Upravni odbor UIO donosio je odluke o posebnoj ili minimalanoj akcizi na cigarete za svaku sljedeću godinu i to na način da je proprcionalna akciza uvijek bila 42 posto maloprodajne cijene cigareta, dok se fiksna akciza svake godine povećavala za 0,15 KM po paklici.

2010. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,30 KM po paklici

2011. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,45 KM po paklici

2012. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,60 KM po paklici

2013. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,75 KM po paklici

2014. – proprocionalna akciza 42% maloprodajne cijene i fiksna akciza 0,90 KM po paklici

Kovačević kaže da su u toku 2014. godine usvojene Izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH koje su stupile na snagu 1. avgusta 2014. godine kojima se uvela nova akciza na rezani duhan i to u iznosu od 78 KM po kilogramu za 2014. godinu.

“Kako bih vam jednostavnije pokazao koliki je porez na paklici cigareta u 2014. godini to možemo vidjeti na jednom primjeru. Ako posmatramo strukturu cijene paklice cigareta koja u 2014. godini iznosi 4 KM na tržištu BiH, onda proporcionalna akciza iznosi 1,68 KM, fiksna akciza iznosi 0,90 KM i pripadajući PDV iznosi 0,58 KM. Ukupno to je 3,16 KM obaveza tj. poreza koje pripadaju državi. Ostatak ide proizvođačima i trgovcima”, objašnjava Kovačević.

Prema novoj odluci o akcizama, prostom računicom, država bi i na najjeftinijoj kutiji cigarete od 1. januar trebala uzimati 3,5 KM.