Naslovnica BIH Kanton Sarajevo: Sindikati traže hitan sastanak sa kantonalnom vladom

Kanton Sarajevo: Sindikati traže hitan sastanak sa kantonalnom vladom

Buregdzinica Tepsy Ilijas Dstore Ilijas

Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikat policije Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBIH – Koordinacioni odbor Kantona Sarajevo obratili su se Vladi Kantona Sarajevo i Skupštini Kantona Sarajevo sa zahtjevom za hitan sastanak.

Razlog za taj hitni sastanak su predložene izmjene Zakona o državnoj službi KS i Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS. Smratraju da te izmjene neće ići u korist državnih službenika i namještenika i zabrinule su te sindikate koji zastupaju interese državnih službenika i namještenika koji rade u organima državne službe Kantona Sarajevo.

Ti sindikati više od godinu dana upućuju razne inicijative prema Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo za poboljšanje statusa državnih službenika i namještenika, kao i za povećanje plata. Međutim, njihovi prijedlozi dosad nisu prihvaćeni.

“Stoga, na sastanku sindikata koji je održan 07.06.2024. godine zaključeno je da se hitno zatraži sastanak sa predstavnicima Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo, na kojem će se razgovarati o predloženim zakonskim izmjenama. Ukoliko ne bude razumijevanja za njihov zahtjev, sindikati će biti prisiljeni na poduzimanje radikalnih sindikalnih mjera”, navodi se u saopćenju Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo.

Zahtjev su potpisali predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić, predsjednik Sindikata policije Kantona Sarajevo Saim Smajlović i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH-Koordinacioni odbor KS Enes Šabić.